Již ve čtvrtek večer, kdy byly práce na noc přerušeny, se u jámy zastavovali desítky lidí, se zaujetím si propadlinu prohlíželi a někteří ji i fotografovali.

„Je to zajímavá záležitost. Nejdříve mě to vyděsilo. Myslím, že asi každého, kdo tu bydlí, napadlo, co když se mi takhle propadne dům," uvedl Jaroslav Toman z Kutné Hory a dodal: „Když ale tenhle strach opadne, řeknete si, že je to zpestření zdejšího života a připomenutí, že tohle město má ještě mnoho tajemství."

Obavy z propadu domů jsou ale podle odborníků naprosto zbytečné. Při stavbách na území Kutné Hory se proto ani nemusí shánět žádná speciální povolení. „Občané se nemusí bát. Nové rodinné domy se v historickém jádru, kde jsou v podzemí chodby, nestaví. Tam se provádí pouze opravy starších osvědčených budov," ubezpečil majitel stavební firmy Superstav Zdeněk Beneš. „Pokud bychom ale do budoucna nějaké zvláštní povolení potřebovali, zařídíme se," dodal stavitel.

Průzkumné práce na propadlině zatím stále pokračují, a to pod bedlivým dohledem úřadů i veřejnosti. Již bylo odhaleno, že na vině propadu byla, jak se od začátku předpokládalo, stará důlní šachta. Podle člena Archeologického ústavu Akademie Věd České republiky Filipa Velímského se již jáma nezvětšuje: „Na propadlině už naštěstí nedošlo k žádnému zvětšení, ale statika bude samozřejmě dále sledována," doplnil archeolog.

Mezi občany se začaly rovněž šířit i obavy o bezpečnost blízké památky, morového sloupu. Filip Velímský je ale nepotvrzuje. „Chodba, nad kterou se morový sloup nachází, byl v minulosti velice pečlivě zajištěn."

Následují dvě etapy práce

Zástupci všech zainteresovaných orgánů, Archeologického ústavu, Česká geologické služby, města Kutné Hory, ministerstva životního prostředí a Českého báňského úřadu se ve čtvrtek sešli a na základě zjištěných informací se dohodly na postupu rekonstrukce.

Mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek uvedl, že opravné práce budou rozděleny do dvou částí: „První část bude ryze akutním řešením havarijního stavu. Dojde k zabetonování vzniklého kráteru." Poté bude následovat podrobný geofyzikální i vrtný průzkum místa. „Ten bude mít za úkol odhalit, zda nehrozí v okolí kráteru další propady," vysvětlil mluvčí.

Tato část bude podle jeho slov časově náročnější, proto je aktuálně nejisté, jak budou práce v Šultysově ulici dlouho trvat. „Odhadování celkového časového rozhraní bych se raději zdržel, ale pohybujeme se v rozhraní několika měsíců," dodal mluvčí na závěr.