Část systému je podle vedení města již technicky nedostačující, nejstarší kamery mají špatné rozlišovací schopnosti, některé komponenty jsou již částečně nefunkční, a to i s ohledem na ukončení výroby a distribuce náhradních dílů od výrobců.

Část kamer je digitálních, část pracuje na bázi silně zastaralého analogového systému. Starší kamery jsou pomalejší a nejsou tak operativní a rozlišení není ideální.

Služby od brněnské firmy

Starosta Jindřich Vařeka proto tento týden provedl inspekci služebny městské policie. Zaměřil se na kontrolu obsluhy kamerového systému. „Nelíbí se nám ani služby, které jsou poskytovány firmou až z Brna," podotkl příbramský starosta.

Kvůli tomu si prý firma musí účtovat dojezdový čas. „Myslíme si, že to dokážeme dělat levněji a efektivněji s příbramskými firmami," řekl Příbramskému deníku již dříve Vařeka.

Momentálně je v provozu 16 ze 17 kamer. Jedna kamera je z důvodu rekonstrukce domu sejmuta. Kamery ve městě, respektive obrazy z nich, na sebe navazují.

Sjednocení systému

A jaká je představa ideálního pracoviště podle zástupce velitelky Městské policie Příbram Luboše Řezáče?

„Mělo by to být přehledné pracoviště nejlépe typu půlkruhového pultu, kde by obsluha měla vše po ruce. Momentálně máme dva typy kamer, které mají i dva druhy ovládání. Chtělo by to sjednotit tak, aby mohl strážník operativně a rychle zasáhnout do systému při vzniku mimořádných událostí," vysvětluje Luboš Řezáč a doplňuje, že starší kamery jsou opravdu velmi pomalé a rozlišení také není ideální.

„Když budeme sledovat delikventa z náměstí TGM, můžeme jej sledovat přes půl města," uvedl příklad Luboš Řezáč.

Výběrové řízení

„Kamery jsou užitečné například v případě požáru, krádeží, dopravních nehod, rušení veřejného pořádku či močení na veřejnosti," uvedl dále pro zajímavost zástupce velitelky.

Radní proto chtějí vypsat výběrové řízení na nového dodavatele. „Musíme celý systém nastavit znovu. Věřím, že se podaří v rozpočtu najít prostor pro jeho obnovu," uvedl starosta Jindřich Vařeka s tím, že před vypsáním výběrového řízení bude muset být provedena důkladná analýza.