Protože obyvatelé sídliště ani aktivisté pořádně nevěděli, co se vlastně stalo a zda společnost dodávající do sídliště teplo zazdila přístupy do suterénů domů, kde kočky hledají úkryt, snažil se Kladenský deník najít pravdu, jak to skutečně se zazdíváním suterénních kolektorů bylo. Na to dal mluvčí kladenského magistrátu v pátek jasnou odpověď.

„Odchyt koček je prováděn na základě stížnosti 27 nájemců domu ve Vítězné ulici. Stížnost došla už v květnu na odbor investic a správy majetku. Občané si stěžovali na dlouholeté porušování dobrých mravů spočívající v krmení zdivočelých koček ve sklepeních domu s číslem popisným 2959 jednou z nájemnic a požadovali nápravu stavu. Kontrolou byl v místě potvrzen výskyt většího počtu neočkovaných koček, silný zápach z výkalů a extrémní výskyt blech. Opakovaně bylo poškozeno zabezpečení sklepů. Reálné bylo i zdravotní riziko vyplývající ze zjištěné situace," upozorňuje mluvčí kladenského magistrátu Vilém Frček.

Podle jeho slov je nejprve nutné provést dezinsekci sklepů. I po ní je v jejich prostorech výskyt blech velmi silný. Odchyceno bylo pět zvířat, která byla umístěna do útulku v Tmani u Berouna a u paní Stančevové. Dalších pět zvířat žijících ve volném prostoru ve vedlejší ulici ČSA by mělo být odchyceno a odvezeno v příštích dnech. Zbylé kočky se skrývají v topných kanálech.
 I v těchto kanálech je extrémní výskyt blech.

Z topných kanálů se mohou kočky do sklepních prostor bytových domů znovu rozšířit. „Zabezpečení sklepů proti vniknutí koček je krmiči opakovaně poškozováno. V topných kanálech je problém obdobný – blechy i zápach. Zaměstnanci společnosti Tepo tam už odmítají vstupovat a pochybuji, že by do nich vlezl kdokoli z veřejnosti, aby se o reálném stavu přesvědčil," řekl mluvčí magistrátu.

Odchyt

Jak dále pokračuje mluvčí magistrátu, v místě byla nalíčena odchytová past a aby byla účinná, tedy aby kočky chodily cestou, kde byla past s návnadou umístěna, nechali jsme zaslepit dva vstupy, kde jinak docházelo k masivnímu krmení koček.

Kočky využívající nadbytečnou nabídku potravy v bezprostředním okolí kanálů se dají chytit podstatně hůře (nemají důvod lézt do pasti). Kanály jsou však velmi rozsáhlé (s dalšími výlezy) a zabezpečení šachtic neznamená, že zde kočky zajdou hlady a žízní.

„Pracovník odboru životního prostředí zde potravu umístil do odchytových sklopců a pravidelně dvakrát denně je kontroloval. Svévolné ničení zabezpečení šachtic nyní velmi ztěžuje dokončení odchytu. Kvůli výskytu koček není dlouhodobě možné provést v topných kanálech deratizaci což se projevuje zvýšeným výskytem potkanů," uzavřel mluvčí Vilém Frček.

Kočky našli mrtvé

Přestože magistrát dělá pro odchyt koček i pohodlí nájemníků maximum, aktivisté jsou přesvědčeni o tom, že věc se má trochu jinak. Navečer zavolal jeden z aktivistů opět do redakce Kladenského deníku, kam oznámil, že v Rozdělově našli mrtvé kočky.

„Na trávě ve křoví mezi čtvrtým a pátým věžákem 
v Rozdělově jsme našli jednu kočku mrtvou a jedno mrtvé kotě ve sklepě v pátém věžáku a jedna černá kočka je apatická, nehýbe se a leží a prská za pátým věžákem ve směru od Rozdělova. V případě mrtvých zvířat se domnívám, že jde o mrtvoly koček, které byly v suterénu buď zazděné nebo nějak zavřené a nebo je někdo otrávil. Společně s dalšími dobrovolníky podáme na policii hromadně trestní oznámení na neznámého pachatele," řekl Ladislav Kníže z Kladna.

Město se distancuje

Na to mluvčí kladenského magistrátu rovněž zareagoval se slovy, že se od této skutečnosti vedení Města Kladna distancuje. „Jsou to dvě naprosto odlišné věci. Nikdo neví, jak a kdy se mrtvé kotě do sklepa dostalo, ani kde se vzala mrtvá kočka ve křoví. V každém případě odmítáme, aby se tato záležitost spojovala s aktivitami, které město a kladenská společnost Tepo provádí v suterénech rozdělovských věžáků," uzavřel Vilém Frček.

Čtěte také: V kladenských věžácích prý
 zazdívají toulavé kočky zaživa