Příznivý výsledek vzešel od agentury CzechTourism a profesní organizace Asociace turistických informačních center Česká republika, a sice po vyhodnocení kvality služeb pomocí metody Mystery shopping.

V potaz byla brána celá řada kritérií. „Od toho, jak je naše středisko snadné najít, jak je upravené, vybavené materiály, nakolik láká ke vstupu a další," popsala Jiřina Prošková s tím, že křivoklátské „Íčko" bylo hodnoceno z pohledu běžného zákazníka, který se přišel dovnitř informovat.

Přihlíží se tedy rovněž k přístupu pracovníka tohoto střediska. „Hodnotí se jeho zájem o klienty, čas, který jim věnuje, aktivitu v komunikaci, přesvědčivost návrhů a to, nakolik působí dojmem odborníka, znalce na region. Hodnotí se i zdvořilost při příchodu a odchodu, oční kontakt a další poměrně náročná kritéria," doplnila Jiřina Prošková.

Pokud tedy nejsou k těmto kritériím žádné poznámky, znamená to, že pracovník v nich byl bezchybný. Každé turistické informační centrum (dále TIC) bylo celkově ohodnoceno takzvaným Indexem, ten nabývá hodnoty od 0 do 100 procent a vyjadřuje kvalitu obsluhy TIC (čím vyšší hodnocení, tím lepší).

Do celkového hodnocení vstupuje několik parametrů: značení TIC, upravenost exteriéru, vybavení interiéru, jaký má zákazník první dojem z návštěvy, výkon pracovníka centra a celkový subjektivní dojem klienta z návštěvy informačního centra. 

„Děkuji vedení Správy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko za spolupráci, lektorům za zajímavé přednášky a exkurze. Dík patří i slečně Jiřině Proškové, která po celý rok nezištně vytvářela programy pro kurzy, otázky na soutěže nejen pro školy a zajišťovala posezónní úklid," poděkovala Jiřina Prošková.

Šestadvacetiletá průvodkyně Jiřina Prošková vysvětlila: „Pracujeme tady s mamkou. Děláme vzdělávací pořady pro děti. Jezdíme po školách a třídy ze základních i středních škol jezdí i sem k nám. Mnoho z nich je stálých, kterým se u nás líbí, a tak se rády vracejí. Vymýšlíme pro ně stále nové a nové úkoly. Jsou třeba i celý týden na pobytu."

Rok 2013

V současné je v křivoklátském informačním centru naistalována ornitologická výstava „S Fénixem nejen za ptáky". Tu zde můžete vidět až do 31. května.

Kromě výstavy fotografií Luboše Abraháma a Jaroslava Hrušky „Křivoklátsko - viděno dvěma" (od 1. června do 31. srpna) uvidíte barevné fotografie stromů „Pojďte s námi do pohádky" Jitky Procházkové z Rakovníka.

„Pochopitelně nebudou chybět veřejností velmi žádané akce, jako jsou Den Země, Evropský den parků, Den stromů a jiné," doplnila Jiřina Prošková s tím, že se těší na shledanou i na dalších exkurzích a přednáškách v Informačním a vzdělávacím středisku Budy, Křivoklátsko obecně prospěšná společnost.