Její členové získali mezi více než 60 týmy z Čech, pořádajícího Polska, Maďarska, Slovenska a Německa cenu za nejstarší  družstvo.

Vranovští hasiči na mezinárodní závody do Polska, jež se v posledních letech konají ve městě Šmigiel,  jezdí od jejich vzniku.

„Letos naše výprava měla včetně představitele benešovského okresního sdružení, zálohy a dvou hasiček pro doprovodnou soutěž Miss  třináct členů. Seniorské družstvo, od začátku již několikáté, jsem doplnili třemi mladšími členy, aby nás, až nebudeme moc soutěžit, nahradili," nastínil Pavel Melichar, člen seniorského družstva a popsal, v čem soutěž „koněk" spočívá.

Družstvu je pro jeho dovezenou historickou ruční čtyřkolovou stříkačku přidělený koňský potah včetně  kočího.

Od startovní čáry hasiči na „koňce"  dojedou  k nádrži s vodou, odpřáhnou koně, proběhnou překážkovou dráhu, napumpují vodu a  stříkají na terč. To vše na čas.

„Mezi družstvy jsme skončili v polovině startovní pole. Ale o to vůbec nejde. Je to společenské setkání dobrovolných hasičů z různých zemí a tak je braná i doprovodná soutěž Miss, která ze začátku nebyla," doplnil hasičský veterán s tím, že u nás jsou ruční požární stříkačky  vnímané jako historická zajímavost, ale v pořadatelském Polsku jsou běžnou realitou.

Plošné pokrytí rozsáhlých   vojvodství profesionálními hasičskými jednotkami s moderní technikou je tak řídké,  že v případě požáru  dobrovolní hasiči vyjíždí  k ohni i s „koňkami".

„Včetně skutečného koňského potahu. U nás je kůň na poli raritou, v Polsku, i když mají také traktory, běžnou realitou," doplnil účastník mezinárodní soutěže koňských stříkaček.