Největší část parku spravují Lesy České republiky, samotný zámek s přilehlými pozemky je ve správě Národního památkového ústavu. Své pozemky má v Konopišti i město Benešov a nově také Římsko-katolická církev Benešov.

V memorandu se signatáři zavazují na spolupráci při přípravě, realizaci a propagaci projektů směřujících ke zlepšení stavu památkově chráněných objektů, ke zvýšení kvality služeb a aktivit spojených se zámkem Konopiště, přilehlým parkem a městem Benešovem.

Koordinátorem projektu je obecně prospěšná společnost Posázaví. „Při nedávné, už druhé schůzce signatářů se sice hovořilo i o konkrétních projektech, ale nakonec jsme se domluvili na tom, že nejdůležitější je sladění záměrů vlastníků nemovitostí," vysvětlil místostarosta Benešova Zdeněk Zahradníček.

Nejspíš první větší akcí bude zlepšení konopišťských cest, i když jedno dílo, dětské hřiště, už veřejnost může využívat od začátku máje. „Provádět akce v Konopišti bude asi složité, protože do nich budou také zasahovat památkáři," míní místostarosta s tím, že nejbližší plánovanou akcí bude výměna mobiliáře parku, tedy ukazatelů, dopravních značek, laviček nebo odpadkových košů.