Dalším námětem cvičení bylo vytvoření lanového zábradlí, sebejištění a sebezáchrana. Specialisté trénovali také výstup a sestup po laně.

Nejrůznějších taktických cvičení se hasiči účastní pravidelně. Jedná se o nácviky zásahů nejen ve výškách, ale také na ledu, při dopravních nehodách či hromadných neštěstích.

Scénář skutečného případu

Jedno z větších cvičení se konalo například v jednom z věžáků v Kladně-Rozdělově. Na akci se sjelo jedenáct hasičských vozidel včetně dobrovolných sborů z Hřebče, Žiliny a Unhoště.

Cvičení se konalo podle scénáře skutečného případu. Tehdy hořel byt ve dvanáctém patře rozdělovského věžáku. Hned na místě byla vyčíslena škoda asi půl milionu korun. 

Některá cvičení se konají také ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému.