Ve městě se uklízelo už celý minulý týden. Přidali se žáci základní i speciální a praktické školy. Uklidili prostor kolem školy a školní pozemek. Žáci speciální školy zase osvobodili od odpadků lokalitu kolem fary a kostela a kolem potoka na Drahouš.

A další lidé, kterým se to zrovna v sobotu nehodilo, si vyzvedli na úřadě pytle a uklidili vytipovaná místa nebo širší okolí kolem svého domu v jiný den. A letos se k nim přidali ještě sousedé - obyvatelé Drahouše.

„Akce je zaměřená na úklid černých skládek. Pokud to jde, budeme se snažit odpad třídit alespoň na plasty a sklo. Papír, který se válí venku déle, není většinou vhodný ke třídění. Nebezpečný odpad je třeba ohlásit," upozornil na začátku přítomné starosta Jan Polák.

Nasbíraný odpad se odvezl do sběrného dvora, kde se zvážil a zapsal na internetové stránky akce Ukliďme Česko.

Předem vybraná místa

Lidé se rozdělili do několika skupin a vydali se na místa předem vybraná a zveřejněná v Jesenickém občasníku. Lokalitu u čistírny odpadních vod ale vynechali. Tu vyčistí společně se státním pozemkovým úřadem, kterému pozemky patří.

Úřad by zajistil kontejnery a Jeseničtí by do nich odpad nasbírali. Likvidaci odpadu by hradil rovněž Státní pozemkový úřad. „Prostor by uklidili zřejmě pracovníci technických služeb a veřejně prospěšných prací," podotkl starosta.

Jedna skupina lidí se tedy vypravila pod česačku, další dočišťovali prostor kolem fary. Další parta dobrovolníků si posvítila na nepořádek kolem silnice na Drahouš. Několik lidí uklízelo bývalou skládku u Svobodovy ulice.

I když do dálky svítila cedule Skládka zakázána, za ní se kupilo v pořádné vrstvě několik pneumatik, pytle s použitými plenkami, plasty a papíry, posekaná tráva a další hrůzy.

Parta Rychlé šípy

Na nádraží zase pilně pracovalo několik žen z party Rychlé šípy. Pustily se do zarostlé předzahrádky. „Všimly jsme si jí při našich výletech. Dělala tady ostudu, každý kdo sem přijel, hned ten nepořádek viděl. Když ještě na nádraží pracovaly ženy, staraly se o ni. Ale teď už tu je jen výpravčí. Proto jí uklízíme, i když nepatří městu," shodly se ženy.

Dobrou zprávou je, že odpadu ubývá. Na místa, která dobrovolníci uklidili, většinou neukáznění lidé už odpad neházejí.

Čtěte také: Padesát dobrovolníků uklidilo pastvinu s divokými koňmi v Milovicích