Hned při příchodu na náměstí jsou po pravé straně fontánky, s nimiž si rády hrají děti, a zároveň prostor slouží trhům a různým veřejným nebo společenským akcím. Kolem samozřejmě nechybí dostatek laviček. Před nimi v korytu teče Jizera, na jejíž tok dohlíží několik soch. I zde se však můžete usadit na kamennou lavičku a relaxovat.

Říká se, že v jednom z domů na Staroměstském náměstí se měl údajně narodit básník Josef Gellner. A protože architekti nechtěli, aby událost upadla v zapomnění, na jednom z přechodů přes koryto si můžete přečíst úryvek z jedné jeho básně. Tento konkrétní text vybrali i proto, že se v něm mluví o vrbách.

Na konci koryta, které je po celé délce osvětleno a vine se téměř stejně jako ve skutečnosti, se také dozvíte, jak vlastně v dávné historii vzniklo jméno Jizera. 

A pokud budete vrbám na náměstí věnovat větší pozornost, zjistíte, že jsou interaktivní. Zkrátka do nich můžete díky interkomovému systému mluvit a svěřit jim třeba i nějaké tajemství. Zajímavé je, že děti, přestože ještě ani neumí číst, zjistí hned, který čudlík zmáčknout. Dospělým musí často pomoci návod.

Čtverec rozdělený na další čtverce

Přestože na náměstí téměř chybí zeleň, v parku vlevo od podloubí je stromů dostatek, stejně jako interaktivních atrakcí. Kromě vrb tu najdete čtverec rozdělený na další čtverce. A děti už vědí, že poskakováním z něj vyloudí různé tóny a mohou hrát melodii.

Kdo je bystrý, objevil i telefon. Samozřejmě tu je také potůček, který děti mohou ovládat. Mezi nejzábavnější atrakce patří dva písty. Pakliže na ně vyskočíte, opět vystříknete vodu. Prý první víkendy, kdy bylo náměstí otevřené, stály děti na atrakci frontu a vycákaly asi patnáct kubíků vody.

A zajímavosti nekončí ani 
u parkovacího domu. Při jeho budování se našli historické sklepy. Architekti je propojili a vytvořili z nich okruh. Najdete zde bludiště a nouze není ani o zvukové efekty. Kromě toho je vstupní prostor vhodný pro různé výstavy či konání koncertů.

Mladá Boleslav se tak může pochlubit uceleným komplexem odpočinkového prostoru a zábavních prvků, které hned tak každé město nemá, natož přímo v centru.

Interaktivní náměstí děti pochopily, nepotřebují návody

Architekt Michal Hlaváček se svým týmem před čtyřmi lety navrhl novou podobu Staroměstského náměstí. Výsledný efekt stojí za to. Na náměstí se vrátili lidé a děti se zde interaktivně baví.

Zhruba před čtyřmi lety jste stál u revitalizace Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi. Po vašem zásahu změnilo tvář. Jak pro vás bylo složité navrhnout prostor tak, aby se na jedné straně líbil lidem a na druhé abyste vyhověl radnici?

Bylo to složité, ale nakonec se to snad povedlo. Město tehdy mělo pocit, že by se s náměstím mělo něco udělat, a tak vypsalo výběrové řízení. Vědělo se, že náměstí má 
v první řadě plnit funkci shromažďovací, což tady vůbec nefungovalo. Kromě toho si radnice přála, aby zde zůstalo zachované parkoviště, ale zároveň se měla auta z náměstí odstranit, což byl velký paradox a naším úkolem bylo všechny tyto, na první pohled protichůdné, požadavky nějak skloubit.

To je docela složitý úkol, nemyslíte?

Upřímně, ze začátku jsem si s tím moc rady nevěděl. Parkoviště se nám ale podařilo prosadit, protože to, že sem lidé i dojedou, vdechuje náměstí život, který tu před tím chyběl. Pochopitelně jsme absolvovali řadu schůzek s památkáři, s nimiž jsme debatovali na téma parkoviště.

Pokud vím, měl tu původně stát parkovací dům.

Ano, ale byla to jen jedna 
z variant. Měl mít několik pater a fasádu, kterou by obrůstaly popínavé rostliny. To nám ale památkáři nedovolili, a tak šlo nakonec parkování pod zem.

Staroměstské náměstí, oproti jiným, nemá klasický tvar kruhu, nebo čtverce. I to určitě hrálo svou roli při navrhování.

Samozřejmě, zdejší náměstí tvoří prakticky dva trojúhelníky. Jeden jde od staré radnice k hradu a ten zbylý kopíruje bývalé hejtmanství a prostor před ním. To jsme se snažili zachovat. Poměrně dobře je to vidět v dlažbě, kde jsou trojúhelníky vyznačeny v bílé barvě dláždění.

Nakonec jste ale náměstí opticky rozdělili. Tak to vidím já.

Tu větší část, tedy od staré radnice k hradu, jsme zvolili jako shromažďovací plochu. Kromě toho, město mělo několik požadavků – aby šlo na náměstí pořádat trhy a různé společenské akce. Byl také požadovaný vodní prvek. Ten nám také dost zamotal hlavu, protože měl být v nějaké ústřední pozici, čímž vlastně znemožňoval vytvoření volné plochy pro veřejné akce. Nakonec jsme to vyřešili tak, že do shromažďovací plochy jsou zabudovány trysky tak, že buď tvoří centrální fontánu, ale při jejich vypnutí lze plochu využívat pro jiné účely.

Jak je vidět, fontánky sklízejí velký úspěch zejména u malých dětí, které si s nimi v parném létě hrají. Byl to záměr?

Jednoznačně. Obával jsem se ale, aby v zápalu hry nevběhly do blízké komunikace a nestalo se neštěstí. Proto jsme na silnici nainstalovali retardéry, takže pohyb aut se zpomalil. A pak jsem hledal ještě nějakou nenásilnou bariéru, která by oddělila komunikaci od fontánové plochy. Původně jsem tam chtěl vysadit stromy, ale to se nesetkalo s pochopením památkářů. Podle nich prý na typickém českém náměstí nikdy stromy nebyly. Jenže my už je v projektu měly zanesené, takže jsme je museli něčím nahradit.

Rozumím. A protože na revitalizaci náměstí přispívala Evropská unie, hledali jste alternativní řešení a přišli jste na vrby.

Nejdříve to měly být dřevěné plastiky, které měly vypadat trochu jako vrby a do vykotlaných „děr" jsme chtěli vsadit květiny. To se neujalo, a tak nakonec vznikly vrby plechové.

Staroměstské náměstí má u vrb ale i svou Jizeru. Mimochodem, také oblíbenou u dětí. Proč jste se pro ni rozhodl?

Od začátku jsem chtěl do prostoru umístit nějaký spojovací prvek a Jizera vlastně protéká Mladou Boleslaví, takže to byl vhodný námět. Původně měla mít ale jinou trasu. Měla začínat mezi kostelem a radnicí, v místech, kde dříve bývala socha skladatele Bedřicha Smetany, protékala by pod radničním podloubím a končila by u morového sloupu. Z technických důvodů to ale nešlo realizovat, a tak jsme ji museli zkrátit.

A stejně jako vrby je Jizera, která teče v podstatě korytem, interaktivní a přitahuje pozornost návštěvníků.

Ano, to se, myslím, také povedlo. Sochy, které sedí na břehu, nejsou jen ozdobou, ale fungují jako interaktivní vodotrysky. Spolu se soustavou stavidel s nimi lze manipulovat, ucpávat je, a tak měnit jejich funkci a průtok vody.

Máte z podoby náměstí radost?

Obrovskou. Největší radost mi dělá, když vidím děti, jak dovádí ve fontáně nebo u vrb.