„Pokud se ukáže, že jste občanům Kolína na devátém zastupitelstvu vědomě lhal o tom, jak dopadl soudní spor o pozemcích nazývaných Pekárkovy pozemky, vyzývám vás k odstoupení z pozice starosty města," řekl Jaroslav Němec.

Starosta Vít Rakušan na to reagoval tak, že by nad myšlenkou odstoupení uvažoval tehdy, pokud by ji vznesl někdo, koho si může vážit a kdo toho pro Kolín hodně udělal.

Městský právník Tomáš Kasal hájil vedení města. „Mimořádný opravný prostředek je podán, došlo k rozhodnutí ve věci, nevnímám, že by v této části byla podaná lživá nebo nepravdivá informace. Činíme další právní kroky, o kterých budeme informovat. Z mého pohledu nerozumím výzvě k odstoupení," uvedl právní zástupce města.

Ten dodal, že k faktickým námitkám uvádí to, že mimořádný opravný prostředek byl podán, ovšem k jinému subjektu. „To nebylo předmětem vyjádření, ani diskuze při minulém jednání," řekl.

Opozice chce nahlédnout do rozsudku

K aktualitám v soudním sporu se ale v diskuzi zastupitelů vrátil člen opozice Jan Hora. Ten řekl, že má informace, že město podalo dovolání pouze o výroku na náklady právního zastupování u soudu Romana Pekárka, po kterém město neúspěšně v minulosti žádalo náhradu škody.

Platnost či neplatnost kupní smlouvy těchto pozemků tak soud projednávat nebude, řekl Jan Hora. „Ptám se, na co město čeká, když podle našeho vlastního ocenění mají pozemky cenu 41 milionů. Po vrácení kupní ceny 15 milionů můžeme získat hodnotu 26 milionů," řekl opoziční zastupitel.

Pro rozptýlení pochybností požádal o to, aby starosta předložil zastupitelstvu k nahlédnutí rozsudek soudu prvého stupně, odvolání města proti němu, rozsudek odvolacího soudu a dovolání proti němu. „Na závěr – mám dojem, že tyto výroky, že se o pozemek staráme, nejsou pravdivé a že to je zakrývání nečinnosti města vůči městskému majetku," uvedl.

Další právní kroky se chystají

Na to znovu reagoval městský právník Tomáš Kasal. Ten potvrdil, že mimořádný opravný prostředek směřuje na otázku nákladů na soudní řízení, neřeší se meritum věci. „Pokud jde o další právní kroky, rozkrývat ten postup dál nebudeme. Můžu pana zastupitele ujistit, že věc neleží ladem, není pravda, že se věc řešit nebude," podotkl Tomáš Kasal.

Na to reagoval také starosta Vít Rakušan. „V rámci taktiky nebudeme nic veřejně prozrazovat. Minule jsem pronesl větu, že město bude podávat žalobu o určení vlastnictví pozemku. Máme dva městské právníky, kteří mě přesvědčují, že existuje lepší mechanismus, než aby město podávalo žalobu. To je ta samosprávná zodpovědnost, kterou máme po dobu volebního období svěřenou," řekl na zasedání zastupitelstva.

Starosty Víta Rakušana jsme se zeptali, co za řešení město připravuje. Ten odpověděl, že město řešení oznámí v řádu dnů, chce totiž, aby dohodu měla nejdříve k dispozici protistrana. O výsledku vás budeme informovat.

Čtěte také: Starosta Kolína: Za mého působení neskončí stavební uzávěra heren a ubytoven