Lidé tak mohou pomocí dotazníku v daný moment popsat charakter zápachu, přesnou dobu a místo výskytu nebo takové poznatky, jako je směr větru. Dotazník pak bude důležitým podkladem pro práci odborníků ze Státního zdravotního ústavu a Vysoké školy chemicko - technologické (VŠCHT). Obě tyto instituce se problémem v Nymburce zabývají.

Dotazník byl zpracován na doporučení České inspekce životního prostředí. „K dosažení cíle, což je eliminování zápachu, který obtěžuje některé Nymburáky, využijeme všechny dostupné cesty. Kromě návštěvy podobně postižených Dašic na Pardubicku, neustálé spolupráce se Státním zdravotním ústavem 
a VŠCHT, jejichž pracovníci hledají řešení, jsme zkusili 
i soudní cestu, ale nemáme dostatek důkazů. Dotazník by mohl pomoci," uvedl starosta Nymburka Tomáš Mach.

Problém 
s kataforetickou linkou

Místostarosta Pavel Fojtík 
a vedoucí odboru životního prostředí Michaela Havelková navštívili Dašice u Pardubic, kde řešili obdobný problém 
s kataforetickou linkou několik let. „Zjistili jsme, že občané Dašic si za čtrnáct let výroby místní kataforetické linky stěžovali na zápach, ale nikoli na zdravotní obtíže. Přímo ve výrobě jsme byli překvapeni, protože v porovnání s dašickou linkou má nymburský AZOS lepší technologické vybavení," sdělil Fojtík po příjezdu.

Kromě dospalu, který je v Nymburce řešen katalityckým spalováním, má společnost AZOS oproti dašickému provozu ještě další filtrační jednotku a jakési navonění na výduchu z provozu. Přesto si někteří lidé stěžují na zápach a přičítají mu 
i zdravotní potíže.

Město nyní čeká na návrh dalšího možného postupu Státního zdravotního ústavu. Jeho pracovníci však při svých měřeních dosud nezjistili žádné překročení předepsaných limitů. Nově se 
o nymburský problém začali zajímat i pracovníci vysoké školy, kteří zkoumají první podklady. Brzy k nim přibudou i výsledky z právě probíhajícího dotazníkového šetření.

Čtěte také: Vyřeší zápach jako v Dašicích? AZOS chce pracovní skupinu