„Po opravě by měly být Boleslavská třída, most přes Labe a část Kolínské ulice převedeny na Středočeský kraj. Pak by mělo dojít k omezení vjezdu kamionů do města. Omezení se bude týkat vozidel delších než 12 metrů," vysvětlil starosta Nymburka Miloš Petera.

Most bude uzavřen od světelné křižovatky na Náměstí Přemyslovců po křižovatku Kolínské ulice a ulice Na Bělidlech. Parkoviště Pod Eliškou bude přístupné z ulice Na Přístavě, ze směru od náměstí ulicemi Soudní, Na Fortně 
a Na Přístavě. Z parkoviště bude možné vyjet ulicí Na Přístavě, Na Fortně a Kostelní.

Vynucené změny v autobusové dopravě

Uzavírka mostu se také dotkne osobní autobusové dopravy ve městě. Linka MHD bude v provozu pouze v úseku Náměstí - Lokomotivní depo, linka nebude obsluhovat úsek Zálabí, PVT - Vyrolat. Linky 270031, 270041, 270042 a 270043 vedené přes dotčený úsek budou ukončeny na Zálabí.

Zastávka Nymburk, Zálabí PVT bude přesunuta do ulice Na Bělidlech před restauraci Na Žofíně. Uvedené linky budou při příjezdu do Nymburka vedeny ulicemi Pražská, Zálabská, Na Bělidlech. Při odjezdu z Nymburka ulicemi Na Bělidlech a Kolínská.

V úseku Náměstí (resp. divadlo) - Autobusové stanoviště a zpět bude zavedena náhradní autobusová doprava, která naváže na většinu spojů uvedených linek. Linka náhradní autobusové dopravy pojede ze zastávky Nymburk, kult. dům (před Hálkovým divadlem).

Přestup mezi autobusy na Zálabí a u divadla (a opačně) bude možný po lávce pro pěší. Přestupní doba je naplánována minimálně na sedm minut. V autobuse náhradní dopravy nebude cestujícím účtováno jízdné. Při jízdě ve směru k autobusovému nádraží se cestující prokáží jízdenkou z návazného spoje, z něhož přestupují. Ve směru od autobusového nádraží budou cestující přepravováni zdarma, jízdenky si budou kupovat až při nástupu do linkového autobusu na zastávce Nymburk, Zálabí, která bude umístěna před restaurací Na Žofíně.