Důvodem tak velkého zájmu veřejnosti byla zřejmě inovace oslav svátků jara na hradě.  Kromě obvyklého jarmarečního povyražení přinesly totiž letos nové motivy v programu. Asi největší novinkou byl příjezd českého a římského krále Václava IV. s královnou a doprovodem. Oslavy Velikonoc na hradě byly letos spojeny s takzvaným Lucemburským rokem.

Lucemburský rok 2016 je v pořadí šestým ročníkem projektu Po stopách šlechtických rodů, jímž jsou každoročně připomínány nejvýznamnější aristokratické a panovnické rody utvářející v průběhu staletí dějiny našeho státu.

Lucemburský rok začal symbolicky na Karlštejně - výstavou Karlštejnský poklad a kultura dvorského prostředí Karla IV. prezentující vzácné předměty denní potřeby, nalezené v 19. století při stavebních úpravách hradního sídla.

Hradozámecká noc

Výstavy a kulturní akce k Lucemburskému roku 2016 připravuje téměř třicet hradů, zámků a klášterů, v jejichž historii zanechala lucemburská éra nesmazatelné stopy.

Slavné období českých a moravských dějin, každodennost lucemburského věku, jeho dvorskou kulturu i široké kontakty Lucemburků na evropské panovnické rody tak připomenou hrady Křivoklát, Žebrák, Točník, Velhartice, Loket, Krakovec, Bouzov, Šternberk, královská mincovna v Jáchymově, zámek v Krásném Březně, klášter v Kladrubech a františkánský klášter v Chebu.

Lucemburský rok 2016 tradičně vyvrcholí velkolepou Hradozámeckou nocí, která se koná vždy poslední sobotu v srpnu na desítkách českých a moravských památek. „Zahájení letošní turistické sezóny na hradě Křivoklátě, které se rovněž uskutečnilo v rámci svátečního víkendu, bylo koncipováno tak, že král Václav povolil provádět hradem Křivoklátem. Stalo se to během audience v Královském sále," upozornil Petr Slabý.

Vyprodaná audience

Je třeba říci, že předem avizovaná audience v Královském sále byla předem beznadějně vyprodána. V roli Václava IV. se představil bývalý křivoklátský kastelán a zástupce kastelána Karlštejna, Lukáš Kunst. V rolích purkrabích okolních hradů pak současní kasteláni Karlštejna - Jaromír Kubů, Točníku - Petr Zemánek a hostícího Křivoklátu - Petr Slabý.

Kastelán Petr Zemánek konstatoval: „Musím říci, že jsem se velice těšil na koně, na kterém pojedu. Mám zvířata moc rád. Doma chováme ovce, kozy, psy, kočky a dva poslední Chaloupkovy medvědy. Také osla a koníky."

Opat Petronius dostal pro tentokrát tvář Miroslava Maxanta - autora několika muzikálů - mimo jiné: Modrá krev. Královnou byla  Vlaďka Medeiová. „Myslím, že program vyšel ke spokojenosti všech zúčastněných. Tedy jak návštěvníků hradu, tak i aktérů programu. Stánkaři fungovali standardně dobře. Počasí také vyšlo. Neděle byla vyloženě krásná," zhodnotil Petr Slabý.

Křivoklátský hvozd žije!

V sobotu 23. dubna by se ještě spolu s kastelánem Jiřím Sobkem měli všichni dnes zmiňovaní kasteláni znovu sejít na hradě Krakovec. Koná se tam akce s názvem Křivoklátský hvozd žije!

Oficiální pozvánka, která stojí za zveřejnění, zní takto: „Sezení kastelánů hradů loveckého hvozdu českých králů jest konáno na hradě Krakovci dne 23. dubna L. P. 2016 před slunce západem. Nechť pan purkrabí Karlštejnský Jaromír z Kubů povozem svým dorazí, Křivoklátští a Točničtí nechť koňmo dojedou. Vyzýváme písaře domácí i župní k zápisu nálezu ze setkání tohoto."

Jedná se o netradiční tisková konference, při níž se sejdou kasteláni hradů přemyslovského loveckého hvozdu s novináři.

Čtěte také: V zámeckém parku v Lánech otevřeli obnovený palmový skleník