„Předpokládáme, že zdroj znečištění pochází z okolních topenišť - rodinných domů v okolí Mladé Boleslavi. Zdroje mohou být ale i další. To právě musíme zjistit,"řekl Jan Hovorka, vedoucí laboratoře pro měření kvality ovzduší Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Špičkové zařízení je umístěno na městském stadionu v Mladé Boleslavi. Následovat budou ale i doplňková měření ze vzduchu, pomocí vzducholodě. Tým odborníků začal tedy zjišťovat míru znečištění ovzduší v Mladé Boleslavi, jejich technika dokáže měřit i velmi jemné částice v ovzduší, které v běžné monitorovací síti měřit nelze.

Po vyhodnocení výsledků měření bude možné získat bližší představu o zátěži obyvatel města nebezpečnými látkami v ovzduší a blíže identifikovat zdroje jejich původu. Projekt je možné v našem městě realizovat díky iniciativě náměstka primátora Jiřího Boušky a při součinnosti magistrátu města a jím zřizovaných organizací.

Odborný tým bude působit v Mladé Boleslavi do 28. února. „Pokud půjde vše podle plánu, mohli bychom stav ovzduší a hlavně zdroje znečištění vyhodnotit přibližně za tři měsíce, řekl Hovorka.

Náměstek primátora Jiří Bouška, který se páteční prezentace, přímo u hlavní měřící stanice, také účastnil, děkoval. „Chci poděkovat všem, v čele s Davidem Hradiským, kteří se o toto měření právě v Mladé Boleslavi zasloužili. Projekt Cenatox je financován Grantovou agenturou ČR a každý den měření této stanice v Mladé Boleslavi stojí dvacet dva tisíce korun," uvedl náměstek.