Vlastník Letiště Vodochody, společnost Penta Investments, studii v upravené podobě předložil ke schválení před několika dny. Starostové obcí, které jsou zapojené do iniciativy Stop letišti Vodochody, ale boj nevzdávají.

Ředitel letiště Martin Kačur stále věří v úspěšné projednání dokumentace, která by dala zelenou výstavbě mezinárodního terminálu ve Vodochodech. „V aktualizované dokumentaci EIA jsme upřesnili některé oblasti. Především šlo o hlukovou zátěž, bezpečnost provozu a dopravní dostupnost,“ konstatoval Kačur.

Součástí třetí verze studie je nově i veřejný příslib letiště, v němž se zavazuje zřídit bankovní účet, na který by pravidelně posílalo peníze pro obce v okolí.

V příslibu například stojí, že letiště bude na účet posílat za každého cestujícího jednu korunu.

A v případě porušení některé z provozních podmínek letiště by na účet putovaly další částky. S takovým návrhem ale starostové vesnic podle mluvčího iniciativy, kralupského starosty Petra Holečka nemohou souhlasit.

„Na jednu stranu to považujeme za velmi úsměvné, ale na druhou stranu se nás to hluboko dotklo, protože se to jeví jako jakási forma úplaty,“ řekl odmítavě Holeček.

Holeček také zdůraznil, že obce nezakládaly sdružení proto, aby od Penty dostávaly nějaké peníze. „Letiště nechceme především ze zdravotních i dalších důvodů, které jsme několikrát uvedli,“ prohlásil Holeček.

Letiště Vodochody se v příslibu zavazuje, že například za výjimečný let během noční uzávěry letiště, která by měla být v době od půlnoci do šesté hodiny ranní, na účet převede padesát tisíc korun.

„Chceme, aby obyvatelé okolních obcí věděli, že to s vyloučením nočního provozu myslíme vážně a že podmínky pro letecké společnosti byly nastaveny dostatečně demotivačně, aby neměly snahu noční hodiny pro provoz využívat. Pokud by ale přesto došlo ke zpoždění letu do nočních hodin, jsme připraveni to finančně vykompenzovat,“ připomněl ředitel letiště Martin Kačur.

Zástupci obcí, které s rozšířením vojenského letiště na mezinárodní airport nesouhlasí, se ve čtvrtek odpoledne sešli, aby přichystali své připomínky. „Studii EIA jsme předali odborníkům, kteří nám k minulým verzím připravovali své připomínky, aby zjistili, jestli byly adekvátním způsobem zodpovězeny,“ uvedl Holeček a konstatoval, že už při prvním pohledu do studie rozhodně nejsou s několika body spokojeni a myslí si, že nebyly zpracovány tak, aby odpůrce letiště uspokojily.

Ředitel letiště Kačur upřesnil, že veřejný příslib je prvním návrhem, o němž je možné diskutovat. „Jsme samozřejmě otevřeni dialogu a stále platí, že jsme připraveni se zástupci obcí zasednout ke kulatému stolu. Hodnoty navrhovaných kompenzací se na základě příštích diskusí mohou ještě změnit,“ doplnil.

V případě úspěšného projednání dokumentace EIA by mohl být provoz na letišti zahájen v roce 2015. To je ale nejisté, protože na první a druhou verzi EIA, kterou letiště ministerstvu životního prostředí předložilo v minulých dvou letech, podali odpůrci letiště stovky negativních připomínek. A stejně tak tomu bude zřejmě i tentokrát. Připomínky musejí být podané zhruba do poloviny října.

Letiště Vodochody plánuje, že se už za čtyři roky stane druhým pražským letištěm zaměřeným hlavně na nízkonákladové a charterové lety. Na letišti by se mělo uskutečnit pětatřicet tisíc pohybů letadel ročně, přičemž pohyb je start nebo přistání letadla. S tím však většina obyvatel okolních obcí nesouhlasí. Proto také založili iniciativu Stop letišti Vodochody.

Bouří se proti zvýšenému hluku z letového provozu, zvýšení emisí a rizika pádu letadla do obydlených oblastí nebo přímo do areálu nedalekých chemických továren.