Právě to je ale podle mluvčí Středočeských vodáren Lenky Kozlové velká chyba. Lidé totiž riskují, že si ztuhlým tukem ucpou kanalizační přípojku. Co hůř, mohou dostat až statisícové pokuty. Závěr roku, kdy se stále peče, smaží a v domácnostech se hromadí spousty zbytků, je pro to přitom ideální.

„Je pohodlné po smažení olej vylít do kanalizace. Bohužel si nikdo neuvědomuje, že tuk v kanalizačním potrubí ztuhne. Tím dochází k jeho usazování a následnému zanášení potrubí kanalizační přípojky a kanalizace. Což má za následek omezenou průtočnost v kanalizačním potrubí," vysvětlil technolog pitných a odpadních vod Středočeských vodáren Tomáš Hloušek a dodal, že to však není jediný problém. K dalšímu totiž dochází na čistírnách odpadních vod, kde mastnota způsobuje technické problémy v jednotlivých etapách čištění.

Náklady jdou za vlastníkem

Náklady spojené s čištěním kanalizační přípojky a kanalizace se podle vodohospodářů pohybují v průměru mezi třemi až pěti tisíci korunami podle náročnosti jednotlivých případů a hradí je vlastník kanalizační přípojky. Hospodyně by proto raději měly všechen tuk z domácností slévat do nádob a odnášet do sběrných dvorů, kde by na to měli být připravení. „Kanalizace je primárně uzpůsobena na odvod odpadní vody, což tuky a ostatní poživatiny rozhodně nejsou," připomněla Lenka Kozlová, podle níž kanalizace nepočítá ani se zbytky jídel z domovních drtičů odpadu, které se v moderních kuchyních rozmáhají. Tento problém se dotýká především oblastí s velkou koncentrací obyvatel, zejména sídlišť. Jde o místa, kde lidé často z neznalosti vylévají potravinářské tuky a oleje do dřezů nebo toaletních mís.

V kanalizaci tuk a olej po smísení s jinými nečistotami vytváří tuhé nánosy, které pak brání volnému průtoku a musejí být velmi nákladně odstraňovány. Lidé, kteří se omastku zbavují právě vyléváním do kanalizace, si nemohou být jistí, že na ně nikdo nepřijde. Vodohospodáři už totiž v mnoha případech původce znečištění odhalili.

Kanalizaci snímají kamery

„Každá kanalizace se musí pravidelně udržovat a v rámci toho se využívá kamerový systém. Kamery zachytí nejen problém na potrubí, dokážou také odhalit i načerno připojené nemovitosti a znečištění. Ačkoli se to možná nezdá, na potrubí zůstanou stopy," poznamenala mluvčí Lenka Kozlová.

Podle Středočeských vodáren je vypouštění oleji a zbytky jídel znečištěných odpadních vod z domácností v rozporu s kanalizačním řádem. Domácnosti se tak vystavují sankcím až do patnácti tisíc korun nebo přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod.