Náročná první etapa dostavby skanzenu je u konce, práce vyšly na 68 milionů korun. Středočeský kraj jakožto zřizovatel muzea zaplatil téměř polovinu celkových ze své kasy.

„Celkem jsme uhradili 31 milionů korun. Měli jsme tu velké peripetie, spoustu starostí a nesnází, stavba se dokončovala problematicky, takže jsme museli platit z našeho rozpočtu více, původně měl většinu zaplatit ROP," vzpomněl hejtman Miloš Petera na těžké začátky celé akce, kterou se však nakonec přes všechny nesnáze podařilo korunovat úspěchem.

Dlouhé a drahé soudní pře

Právě dokončená etapa dostavby je prvním rozšířením skanzenu po více než dvou desetiletích. V roce 1992 byla totiž podstatná část pozemků pod skanzenem vydaná v restituci. Následovaly dlouhé roky drahých soudních pří. Skanzen co do výstavby stagnoval.

Vynahrazovalo se to pořádáním kulturních a národopisných pořadů, které ovšem získaly obrovskou popularitu. Až v roce 2012 byla uzavřena nájemní smlouva s restituentem, a to na dobu existence muzea. S jistou půdou pod nohama už se pak mohly začít stavět další objekty.

„V současné době ve skanzenu najdete čtrnáct větších památek lidové architektury z oblasti středních, východních a severních Čech. První etapa dostavby, na které jsme spolupracovali s architektkou Irenou Hrabincovou, vytvořila zcela nový urbanistický koncept celého muzea," připomněl Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně, do jehož správy kouřimský skanzen spadá.

 Nová stylizovaná náves

Velkou změnou je zejména to, že vznikla stylizovaná náves, do níž se obracejí nově postavené objekty a budou se obracet i další stavby, které tam časem vyrostou. Na návsi jsou především objekty ze středních Čech. Najdeme tam tři usedlosti - z Podbrdska, z povodí Berounky a ze středního Polabí.

„Jednotlivé objekty, ačkoli jsou z různých regionů, vytvářejí tematické celky, jsou spojovány do usedlostí. Zatím je to fragmentární, předpokládáme, že v závěrečném stádiu by zde mělo být něco přes třicet staveb, čili nyní jsme někde před polovinou finálního počtu," doplnil Vladimír Rišlink.

V depozitáři čekající kostel

„Stále držíme vizi, že toto byla první etapa, po které budou následovat další práce, aby se postavil zejména v depozitáři čekající kostel," potvrdil hejtman Petera. Připraveno k postavení je už dalších třináct objektů, z toho čtyři kompletní. Celý projekt dostavby počítá s investicí 120 milionů korun bez daně. 

„I po uskutečnění druhé etapy by skanzen vlastně nebyl s definitivní platností dokončen. Předpokládáme, že by se sem přenášely ohrožené památky z terénu," zakončil Vladimír Rišlink.

Čtěte také: Druhá etapa dostavby skanzenu v Kouřimi vyjde na sto milionů korun