Potvrdil to i Vladimír Dragoun, manažer provozu kanalizace Středočeských vodáren v Kladně: „V loňském roce jsme zaevidovali kolem devadesáti případů ucpání kanalizace z důvodu vypouštění tuků."

„Co s ním?" Nabízí se nerudovská otázka. Jaké mají obyvatelé na Rakovnicku možnosti zbavit se použitých tuků v domácnosti? V některých městech se už objevují červené kontejnery na použitý olej. Z těch mají v našem regionu mnohde obavy, protože ne všichni obyvatelé ukázněně třídí odpad.

Tak je to například v Rakovníku. „Tady popelnice na olej ze smažení nejsou. Vzhledem k neustálým útokům vandalů bylo radou města rozhodnuto, že ani nebudou. Hrozilo by nebezpečí vzplanutí nebo kontaminace okolí," řekla tisková mluvčí rakovnické radnice Alida Štulajterová.

Dále je potřeba vzít v úvahu také omezené možnosti veřejného prostranství. „Nechceme mít na každém rohu baterii nádob," dodala Štulajterová. Použitý olej je možné odevzdávat ve sběrném dvoře, ale obyvatelé toho využívají minimálně.

V Kněževsi nejsou popelnice na olej po obci rozmístěny. Není to z důvodu, že by je obec neměla, ale jsou tu obavy, co by se dělo s jejich obsahem. Stále ne všichni pochopili, že do kontejnerů určité barvy patří určitý obsah," řekla za městys Kněževes Zdena Malafová.

Sběrný dvůr

Občané mohou použitý olej odevzdat ve sběrném dvoře. Do loňského roku byly dvě nádoby umístěny v základní škole v rámci motivační soutěže pro děti. O rozmístění nádob po obci Kněževeští neuvažují.

„Červené nádoby na sběr použitého oleje v Novém Strašecí rozmístěné nejsou, ale uvažujeme po dohodě s městem o jejich zřízení," řekl jeden z jednatelů Technických služeb Nové Strašecí Stanislav Zahálka.

Sběrné nádoby na olej nejsou rozmístěny po městě ani v Jesenici. Použitý olej ale mohou místní odevzdávat ve sběrném místě. „Tady máme k dispozici kontejner na nebezpečné odpady, jako jsou různá maziva, zbytky barev, ředidel a podobně. Je možné sem uložit i oleje. Bohužel statistiku pouze k olejům ze smažení nevedeme," uvedl starosta obce Jan Polák.

Kontejnery na olej v obci nemají ani v Lužné. Olej nelze zatím odevzdávat ani ve sběrném dvoře. „O jejich zřízení ale výhledově uvažujeme," zkonstatoval starosta Lužné Václav Kejla.

Vánoční stromky

S použitým olejem ze smažení souvisí také likvidace vánočních stromků. V menších městech a obcích si většinou obyvatelé s nimi poradí sami, tím, že je spálí.

Například v Rakovníku stromečky sváží, dokonce někdy ještě v průběhu března. Proč, vysvětlila tisková mluvčí rakovnické radnice Alida Štulajterová: „Za léta praxe již víme, že nemá smysl stanovovat shromaždiště, protože je občané nerespektují. Stromky ukládají podle svého uvážení buď k odpadovým nádobám, nebo jen pod okno, jak strom vyhodí z balkonů."

Stromků bývá poměrně dost, statistiku ale město nevede. Stromky při úklidu obsluha hodí na svozový vůz nebo do něj, a odveze je na místo určené k jejich likvidaci nebo využití. „Stromky se svážejí hned po svátcích a někdy až do března. Poslední „podbalkonové" stromky jsou většinou uklízeny při jarním hrabání ploch zeleně," zkonstatovala Štulajterová.

V Jesenici stromky svážejí. Nebo je mohou lidé odnést na sběrné místo, kde se stromky štěpkují. „Stromky odvážíme i od popelnic, ale lidé z rodinných domků stromky likvidují, například spálením v kotli," uvedl starosta Jan Polák.

V Lužné ani v Kněževsi vánoční stromky nesvážejí, protože to není potřeba. V Kněževsi se jich v minulých letech ve sběrném dvoře objevilo jen několik. Ty se pak společně s větvemi seštěpkovaly. Do dnešního dne ve sběrném dvoře není jediný. Lidé je pálí.