Sestry musí splňovat poměrně přísnou odbornou způsobilost, podmínky pro práci sestry bez odborného dohledu se řídí zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních, musí být psychicky odolné a ochotné učit se novým věcem.

„Při výběrovém řízení dbáme také na to, aby potenciální kolegyně zapadla do našeho týmu a měla k seniorům pozitivní vztah," popsala vedoucí ošetřovatelského úseku domova pro seniory v Neratovicích na Mělnicku Šárka Kajumová.

Mnozí lidé mají podle ni o práci sester a pečovatelek, tedy absolventek specializačního kurzu pro práci pracovníka v sociálních službách podle zákona o sociálních službách, v těchto zařízeních zkreslené představy.

Jaké jsou hlavní povinnosti sestry?

V Domě Kněžny Emmy pracují registrované zdravotní sestry, jejichž náplní je například příprava a podávání léků, převazy ran, odběry biologického materiálu, měření fyziologických funkcí, aplikace injekcí a infuzí nebo ošetřovatelská rehabilitace. Péče, kterou poskytují a vykazují zdravotním pojišťovnám, vykonávají po předchozí indikaci lékaře. Zároveň musí být schopné pracovat samostatně. Sledují celkový stav člověka, který následně vyhodnocují a dle svých zjištění určují postup v péči o konkrétního klienta, například způsob polohování daného člověka, sledování stravy a pitného režimu, potřebu doplňků výživy a podobně. V případě potřeby zajistí vyšetření obvodním lékařem nebo zajistí odvoz na specializované vyšetření. Mnohdy je to přitom velice náročná a obrovsky zodpovědná práce, sestřička musí každý problém včas rozpoznat a správně na něj zareagovat. Kdyby situaci vyhodnotila špatně, mohlo by to mít fatální následky.

Lékaři do domova docházejí

S jakými všemi lékaři v domově spolupracujete?

Se všemi obvodními lékaři z Neratovic, kteří k nám docházejí, kdykoli to stav jejich pacientů vyžaduje. Právě u nich jsou naši klienti registrovaní. Dále spolupracujeme se specializovanými ambulancemi v Neratovicích a okolí, pravidelně do našeho zařízení dochází psychiatr, nutriční terapeutka či lékařka z gastroenterologie v Motole.

Předpokládám, že každá zdravotní sestra se musí neustále vzdělávat.

Ano, na vzdělávání opravdu klademe důraz. Všechny sestry jsou proškoleny v kurzech s tématikou specifických přístupů ke klientům, například aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta, validaci a bazální stimulaci. Navíc navštěvují další semináře s různou aktuální tématikou a absolvují specializační kurzy. Máme sestřičku vzdělanou v paliativní péči, v hojení ran či v oblasti výživy, tři sestry mají vysokoškolské vzdělání. Stejně jako sestřičky se ovšem vzdělávají také naše pečovatelky, kterým zákon ukládá minimálně dvacet čtyři vzdělávacích hodin ročně. Řadu seminářů pořádáme přímo v našem zařízení, aby všichni zaměstnanci měli jednotné a ucelené informace a všichni v péči o klienty takzvaně táhli za jeden provaz. Každý měsíc pořádáme také interní semináře, kde si všichni vzájemně předáváme získané informace. Pokud některá kolegyně absolvuje kurz například z oblasti výživy, následně z něj připraví prezentaci pro ostatní i s konkrétními příklady z naší praxe. Právě předpoklad využití v praxi nás vede k výběru účasti na jednotlivých vzdělávacích aktivitách.

Pečovatelky a ošetřovatelky spolu asi úzce spolupracují, že?

Samozřejmě. Pečovatelky jsou nejbližším partnerem klienta, a zároveň důležitým zdrojem informací pro sestry. Jejich náplní práce je především zajištění hygienické péče, podávání stravy nebo třeba doprovod na vyšetření, zároveň nás ale také upozorní, pokud u klientů vidí nějakou změnu. Každý den máme společné schůzky, na kterých si předáváme informace o všech klientech. Ošetřovatelský a pečovatelský úsek je zkrátka úzce provázaný. Obraz péče o klienta je však výsledkem spolupráce všech týmů v našem zařízení, jako jsou aktivizace, sociální práce, kuchyň nebo technici.

S klienty vyrážejí na procházky

Ve městě je možné občas potkat pečovatelku s některým z klientů…

Ano, to bývá v rámci takzvaného klíčového dne. Každá pečovatelka je klíčovým pracovníkem a pracuje podle psychobiografického modelu péče profesora Erwina Böhma. To znamená, že má několik klientů, obvykle čtyři až pět, o kterých ví naprosto všechno. A s těmito klienty pak jednou za čas vyrazí například na procházku k rodnému domu, do cukrárny nebo kamkoli jinam, kam člověk chce a kde mu to udělá radost.

To ale asi neznamená, že každá pečovatelka má na starost pouze těch svých pár obyvatel.

To opravdu ne, jen o těch čtyř až pěti ví maximum možného. Reálně se vždy stará o všechny klienty, kteří to aktuálně potřebují. Pečovatelka je ta, která je po celou směnu klientům nablízku, pomáhá jim v zajištění hygienické péče, stravy, imobilní klienty koupe, obléká. Není na to však sama, pracuje v týmu kolegyň, které si navzájem pomáhají. Má k dispozici řadu moderních pomůcek, jako jsou zvedáky, přesouvací podložky a dostatečné množství polohovacích pomůcek, které jí práci usnadňují.

Vraťme se ještě k sestrám. Je jich v domově dost? Jejich nedostatek je dlouhodobým problémem českého zdravotnictví.

Stejně jako v jiných oborech usilujeme v rámci reálných možností o optimální stav. Náš tým je otevřený novým členům, kteří mají zájem o samostatnou práci se seniory. Rádi mezi námi přivítáme další šikovnou samostatnou sestřičku či pečovatelku, které splňují příslušné předpoklady a mají zájem a chuť pracovat se seniory.

Šárka KajumováVystudovala střední zdravotnickou školu, má bakalářský titul ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a specializaci z geriatrie. Pochází z Úpice na Trutnovsku, do Neratovic se přistěhovala před lety za prací, když se otevírala městská nemocnice. Jako vedoucí ošetřovatelek působí v Domě Kněžny Emmy od jeho založení na jaře roku 2001.

Čtěte také: Kvůli nedostatku sester a přetížení lékařů musí nemocnice v Praze rušit lůžka