Národní kulturní památka, Hornické muzeum Příbram, zpřístupnilo při letošní Prokopské pouti další úsek historického podzemí v celkové délce 810 metrů na úrovni 1. patra, a to v hloubce přibližně 44 metrů.

„Jde o část historické štoly Karla Boromejského, ražené roku 1708, která před vybudováním Dědičné štoly Císaře Josefa II. byla hlavní odvodňovací štolou v této části revíru," sdělil Příbramskému deníku ředitel hornického muzea Josef Velfl.

Návštěvníci mají nyní možnost zavítat i do komor, v nichž před aplikaci parních strojů pracovala vodní kola, a dostanou se i do okolí někdejšího Jánského dolu, prohlubovaného v letech 1725 až 1729, v místech starší šachtice.

„Kromě toho mohou sfárat na takzvaný Wasserlauf a projít podzemím mezi dolem Anna a Vojtěch trasu dlouhou 750 metrů, nebo se vydat z dolu Vojtěch opačným směrem, Vodní štolou Anna, která měří 330 metrů, jejíž vyústění je před cáchovnou dolu Anna. Z nádvoří tohoto dolu se nabízí rovněž možnost jízdy důlním vláčkem Prokopskou štolou dlouhou 260 metrů k ústí jámy Prokop hluboké 1600 metrů, nejhlubší ve zdejším revíru a třetí nejhlubší na území ČR," dodal Josef Velfl.

Hornické muzeum Příbram je jediným muzeem Evropě umožňujícím pohled do takovéto hloubky. Také z areálu Ševčinského dolu se mohou turisté vypravit do hlubin březohorských dolů. Jedna z cest směřuje k vodnímu kolu dolu Drkolnov z 19. století, jedinému dochovanému na území ČR. Tato ojedinělá technická památka má průměr 12,4 metrů a je situována v podzemní komoře, ke které se mohou návštěvníci dostat jednak chůzí přívodní štolou nebo jízdnou po skluzavce v úpadnici dlouhé 51 metrů.

Novinka letošního léta


„Další novinkou letošního léta je prohlídka podzemí Ševčinské dopravní štoly dlouhé 130 metrů, ke které návštěvníky doveze z nádvoří národní kulturní památky, Ševčinského dolu, povrchový hornický vláček," připomněl ředitel muzea.

Také v tomto roce projevuje veřejnost zájem o technické a zvláště hornické památky. K polovině srpna zavítalo do Hornického muzea Příbram okolo 60 tisíc návštěvníků, což je o několik tisíc více, než za stejné období v loňském roce.

Bilance loňské turistické sezony

A jaká byla bilance loňské turistické sezony dle právě zveřejněných výzkumů agentury CzechTourism a společnosti NIPOS? „Hornické muzeum Příbram přivítalo 127 tisíc zájemců o montánní historii, stalo se tak nejnavštěvovanějším muzeem Středočeského kraje a 13. nejvyhledávanějším v rámci České republiky," uzavřel Josef Velfl.