Zdeněk Renc totiž v občasníku Klekánice napsal, že cesta do partnerského města Istra v ruské federaci byla dovolenou pro starostu města, a že rada města toto vše požehnala a na cestu uvolnila osmdesát tisíc korun. 

„Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši čtyřicet tisíc korun," oponoval radní a zastupitel Miroslav Koloc (ODS), odkázal na usnesení rady města a pokračoval: „Pan Zdeněk Renc ve svém vydání stranického tisku vědomě či nevědomě lže rakovnickým občanům a uvádí nepravdivé informace. Ukazuje se, že pan Renc špatně čte, počítá a nemyslí. První dvě věci se dají nahradit kvalitními brýlemi, ta poslední už asi ničím."

Miroslav Koloc během své řeči vznesl směrem k opozičnímu zastupiteli požadavek, aby se v následujícím vydání radním města omluvil, hlavně pak starostovi města. „Než budete šířit zase mylné informace, žádám vás, abyste pozorně četl a myslel," dodal Koloc.

Zdeněk Renc však jakékoliv pochybení odmítá a odkazuje na zaslaný mail. Zdeněk Renc se i nadále hájil tím, že tyto informace, jak je napsal ve svém článku v občasníku Klekánice, pocházejí přímo z radnice. „Zase jsem se hezky zasmál. Díky vašemu projevu. Jestli někdo neumí dobře číst a také vidět, pak jste to vy, pane Koloc a ne já. Protože to, co jsem napsal, jsem si vytáhl z toho, co jste mi přeposlali z rady města," hájil se Zdeněk Renc.

Zdeněk Renc dále uvedl, že je ale v celku lhostejné, jestli se jedná o částku osmdesát nebo čtyřicet tisíc korun. Podle Rence by bylo mnohem lepší, kdyby se peníze investovali do potřebnějších věcí, jako třeba na povodně. „Přijde mi nesmyslné, aby se vydávaly takovéto peníze na to, že někdo jede někam na tři dny na dovolenou. Nikomu se rozhodně omlouvat nebudu," pokračoval Zdeněk Renc.

Slova opozičního zastupitele zvedla ze židle nakonec i starostu Rakovníka Zdeňka Nejdla. Ten hned řekl, že v částce osmdesát a nebo čtyřicet tisíc korun je rozdíl. 

„Vy jste dokonce napsal, že starosta jede za osmdesát tisíc. To je absolutní lež a nesmysl. Dovolte mi, abych vás veřejně požádal, jako autora toho blábolu, abyste si nastudoval příručku člena zastupitelstva, kterou obdrželi všichni zastupitelé zdarma při prvním zasedání," hněval se Zdeněk Nejdl a dodal: „Je neskutečné, jak dokážete obelhávat občany. Korunujete vlastní absolutní neznalostí jakýchkoliv rozpočtových pravidel a neumíte ani pořádně počítat. Co vše říkáte, je lež. Pište si vaše názory, ale vy stále řešíte vaše osobní věci. Silně jste se spletl, nevím, proč si informace neověříte."

Na závěr diskuze k tomuto tématu si vzal ještě slovo opoziční zastupitel Zdeněk Renc. „Ale já bych vám, pane starosto, nabídl něco jiného. Nechcete následovat vašeho šéfa? Bylo by to docela prima," řekl v posledním příspěvku Renc, čímž vlastně zareagoval na dění ve vrcholné politice. „Já se nebojím," odpověděl starosta Zdeněk Nejdl.