Desetiletá školní docházka by měla začínat povinným rokem ve školce. Jaký je váš názor?

Nejdůležitější na tématu povinné školní docházky od pěti let je, že návrh byl už odhlasován, takže pedagogové a rodiče již nemají možnost nic na tom změnit. Můžeme mít pouze, tak jak se ptáte na věc povinné docházky, názor. Razantně nic neodmítám a nemohu vyslovit, že bych s tím nesouhlasila. Na druhou stranu nejsem ale přesvědčená, že to bude zásadní přínos pro děti a zároveň rodiče. Děti by měly být přijímány do školek z důvodu postupné socializace mezi ostatní vrstevníky. Určitě ne nutně a povinně. Myslím si, že každý malý občánek si povinností v životě užije dost. Mateřská škola je takovým začátkem zvykání si na něco nového a je to ve většině případů velký krok v životě dítěte. Každopádně teď hlavně mluvím o nástupu tříletých dětí.

Očekáváte, že by se školky zaplnily více, nebo se nic obecně nezmění a jde jen o papír?

Za svou pětadvacetiletou praxi ve školství jsem zažila jen velmi málo případů, kdy by pětileté děti zůstaly doma a nastoupily teprve až do základní školy. Drastický nárůst dětí v naplněnosti školek tedy nepředpokládám.

Myslíte si, že tento povinný rok může třeba dětem usnadnit přechod na povinnou školní docházku?

Mám trochu obavy, aby nebyly vytvořeny náročnějších kriteria a tím i větší nápor na děti. Zůstane- li vše beze změny v rámcově vzdělávacím plánu pro předškolní zařízení a nebudou na děti kladeny větší nároky v získávání kompetencí pro vstup do základní školy, pak bych asi nic v zásadě nenamítala a s usnadněním přechodu do základní školy bych souhlasila.

Jaká si myslíte, že bude reakce rodičů?

Myslím si, že rodiče povinnou školní docházku do mateřské školy v pěti letech budou přijímat kladně nebo spíše jako samozřejmost. V současné době se setkávám s rodiči, kteří naopak chtějí, aby v předškolním roce dítě docházelo do mateřské školy častěji a plnohodnotně se připravilo na vstup do základní školy. Vycházím jen z mých zkušeností a nemohu říci s určitostí názor všech rodičů. Znám málo případů, kdy dítě do školky vůbec nenastoupí do pěti let. Rodiče si uvědomují, že by se dítě mělo připravit na vstup do základní školy, takže mají zájem o školku a berou to jako povinnost již v dnešní době, navštěvovat mateřskou školu aspoň rok před nástupem do pvní třídy.

Co si myslíte, že k tomuto kroku vládu vedlo, když tomu doposud tak nebylo?

Pravděpodobně z důvodu lepší připravenosti dětí pro úspěšný vstup na základní školu. Přesto ale opakuji, že povinnost je úplně něco jiného, než dobrovolné rozhodnutí rodičů umístit dítě do mateřské školy a mělo by být tedy v jejich odpovědnosti, jestli zvolí přípravu v předškolním zařízení, nebo dítě připraví sami.

Čtěte také: Dva pohledy: Školka od dvou do šesti let. Poslední rok povinně