Nová přístaviště by měla ve středočeských městech podpořit a kultivovat vodní turistiku podle vzoru Baťova kanálu na Moravě. Mají také zvýšit návštěvnost měst a podpořit místní podnikatele.

Záměr postavit přístaviště podporuje i vedení Povodí Labe. „Rozšíření osobní lodní dopravy vnímáme jako logický krok k rozvoji turistiky ve Středočeském kraji. S přihlédnutím k rozvoji vodní dopravy na Vltavě lze očekávat budoucí růst této aktivity 
a efektivní využití nově budovaných přístavišť," uvedla mluvčí Povodí Labe Jana Burianová. Podle ní rozšíření osobní dopravy na Labi má jistě budoucnost.

„Na každém přístavišti bude možnost napojení lodí na elektrickou energii, například při stání přes noc, zbavit se komunálního odpadu, někde i doplnění vody. Všechna přístaviště budou veřejná, tudíž pro všechny návštěvníky, a stát bude povoleno maximálně osmačtyřicet hodin. Doplnění paliva řešíme souběžně, ale v této etapě zatím k dispozici nebude," objasnil Jan Bukovský.

O rozvoj turismu na Labi se má postarat společnost Vodní cesty na Labi. Ta vznikla na základě Memoranda o spolupráci při budování veřejných přístavišť na Labi. Iniciátorem memoranda je obecně prospěšná společnost Zlatý pruh Polabí, která podnítila 
i vyhledávací studii pro vybudování infrastruktury pro vodní turismus na Labi.

„Úzce spolupracuje s provozovatelem výletní lodě Král Jiří a s majitelem lodě Blanice, která začala brázdit Labe v roce 2014 na pravidelné lince směrem z Nymburka přes Hradištko, Kersko a Ostrou," objasnil zástupce společnosti Pavel Hlaváč. V letošním roce také připravují už třetí ročník akce Lodě na Labi.

I Mělník se dočká

V Mělníku by letos mělo být na nové veřejné přístaviště vydáno stavební povolení, na přelomu letošního a příštího by měla začít stavba a v hlavní plavební sezoně roku 2016 má přístaviště sloužit veřejnosti.

„Mělník po povodních roku 2013 ve spolupráci s Českými přístavy iniciovalo záměr výstavby veřejného přístaviště pro malá plavidla. V roce 2014 byla zahájena celková rekonstrukce nábřežní části mezi mostem J. Straky a halou Českých přístavů," popsal starosta Mělníka Ctirad Mikeš. 


V dubnu pak začne výstavba kanalizace a vodovodní přípojky, čímž budou vytvořeny podmínky pro výstavbu veřejných toalet a sprch, které vybuduje město. Zároveň také připravují projekt Slunečné lázně, což bude rekreační využití nábřeží před vinařstvím.

„Na obě akce je ale teprve dokončená projektová dokumentace, která musí projít stavebním řízením. Zahájení výstavby předpokládáme začátkem roku 2016 s ukončením do plavební sezóny téhož roku," doplnil Ctirad Mikeš.

Nymburk staví letos

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku by se mělo začít stavět přístaviště pro osobní lodě i rekreační plavidla v Nymburce. „Město Nymburk na jistou část realizace přislíbilo peníze, které jsou schváleny v rozpočtu pro rok 2015," sdělil uvolněný radní Nymburka Zdeněk Vocásek. Čeká ale ještě na bližší informace od Ředitelství vodních cest.

V Poděbradech se dlouho hledalo vhodné místo. Přístaviště tam mají vzniknout ve městě a na soutoku Labe s Cidlinou. „Také povolovací proces je složitější, proto se začne stavět nejdříve v roce 2016. Budovat se bude veřejné přístaviště zejména ve městě, na soutoku s Cidlinou až později," vysvětlil Jan Bukovský.

Náklady na výstavbu přístavišť se budou všude pohybovat mezi 15 až 20 miliony korun. Vodní stavby financuje Ředitelství vodních cest, města zaplatí základní infrastrukturu mimo řeku a následnou péči o objekty. V roce 2016 se začnou přístaviště stavět také v Poděbradech, Neratovicích, Brandýse nad Labem a Kolíně.

Čtěte také: Zjara vyjede přívoz na Berounce, zkrátí lidem cestu