Rodiče protestují, že 
v čele školy tak už nemusí stát současná ředitelka Vladimíra Hamousová, s jejíž prací jsou spokojeni.

Splynutí obou škol magistrát zdůvodňuje odchodem ředitelky MŠ Plzeňská do důchodu, klesajícím zájmem při zápisech do prvních tříd 
v ZŠ Vašatova a možností lepšího získávání dotací z Evropské unie. Rozhodnutí vedení města o splynutí obou škol potvrdili už v červnu na svém jednání zastupitelé.

Rodiče se o výše zmíněném organizačním kroku dozvěděli až v minulých dnech na třídních schůzkách. Nelíbí se jim zejména, že město nepřistoupilo k takzvanému sloučení, které by umožnilo nevypisovat výběrové řízení na ředitele nově vzniklého subjektu a ve své funkci mohla pokračovat stávající ředitelka ZŠ Vašatova, za kterou stojí. V případě splynutí je výběrové řízení ze zákona nutné. 

„Škola má stále lepší pověst, stoupající oblibu a estetický vzhled vnitřních prostor budovy. Přejeme si, aby naše ředitelka dále setrvala ve své funkci," stojí v jakési nótě na podporu Vladimíry Hamousové, kterou iniciovala Susan Stržanovská, matka jednoho ze žáků školy. Podpisů rodičů na ní přibývá. Archy budou předány ministerstvu školství.

Osobní zájmy?

Podobný názor má i Zuzana Vlková, která je za rodiče členem školské rady. „Škola neměla žádné problémy. Více než zájmy města v tom spatřuji nějaké osobní zájmy Ladislava Pavlíka (pozn. red.: vedoucí oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a právních agend kladenského magistrátu), který ve školské radě zastupuje právě město. Město mělo navíc projednat chystané splynutí se školou ještě před konečným rozhodnutím a ne takový krok oznámit, když už bylo vše hotovo. Jsme připraveni jít podpořit stávající ředitelku před radnici," řekla Zuzana Vlková.

Vedení kladenského magistrátu jakékoli osobní zájmy Ladislava Pavlíka rezolutně odmítá. Pavlína Drechselová, jež ve školské radě sedí za učitelský sbor, zase nechápe návaznost splynutí základní školy s mateřskou, která je více než kilometr vzdálena. 

„Město podle mě mělo zvolit sloučení a nikoli splynutí. Toto rozhodnutí výrazně ovlivní chod školy. Bude nutné vypovědět tisíce smluv a uzavírat je jako nově vzniklý právní subjekt znovu. Celkově je to z mého pohledu kontraproduktivní krok. Škola má koncepci, kterou dodržuje, zájmové programy, stávající ředitelka svou funkci manažersky splnila," konstatovala Pavlína Drechselová.

Také ona je přesvědčena, že pozadím splynutí jsou něčí osobní zájmy. „Některé reakce jednoho člena školské rady vůči ředitelce byly opravdu neadekvátní," podotkla učitelka, aniž by však konkrétního člověka jmenovala.

Konkurzní řízení

Kladenský deník oslovil také stávající ředitelku Vladimíru Hamousovou. Ta se k celé záležitosti nechce blíže vyjadřovat, aby tím nijak neovlivnila konkurzní řízení. „Mohu pouze říct, že jsem se na poslední chvíli rozhodla do konkurzu přihlásit, i když jsem váhala. Přesvědčila mě podpora ze strany rodičů," uvedla.

Ředitelka MŠ v Plzeňské ulici Anna Caithamlová řekla, že rozhodnutí o splynutí, to znamená zrušení dvou škol MŠ a ZŠ za účelem vzniku nové školy, která bude mít ZŠ i MŠ pod novým vedením, je v Kladně nestandardním postupem. Dosud město vždy přistupovalo k takzvanému sloučení mateřské školy se základní, jejíž vedení se neměnilo.

„Jsem trochu překvapena, že se žádný z uchazečů o post ředitele nepřišel podívat do naší školky, jak to tu chodí, a mohl tak předložit nějakou koncepci pro její budoucnost. Jediný, kdo projevil zájem a navštívil nás, byla ředitelka Vladimíra Hamousová. Nemáme z toho dobrý dojem a trochu si připadáme, jako bychom byli nepotřební, nebo nepodstatní," uvedla ředitelka, která se chystá do penze.

Osobní zájmy za splynutím škol nejsou, nařčení jsou na hranici pomluvy

Kladenský deník požádal o vyjádření k celé záležitosti vedení kladenského magistrátu. Radnice prostřednictvím své mluvčí Lenky Růžkové odpověděla na několik dotazů zaslaných elektronickou poštou.

Co je důvodem, že město přistoupilo ke splynutí ZŠ Vašatova a MŠ Plzeňská?

Časovým důvodem byl odchod ředitelky MŠ Plzeňská do důchodu a stále větší tlak a trend na výrazné sblížení předškolního a školního vzdělávání. Dalším důvodem je stále menší zájem o ZŠ Vašatova při zápisech do první třídy. Navíc se jedná o model fungování MŠ a ZŠ, který se v Kladně již osvědčil a umožní i lepší přístup k financování například prostřednictvím dotací EU, což vyplývá z právě realizovaného projektu MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno).

Proč je vypsáno výběrové řízení na ředitelku nově vzniklého subjektu?

Školský zákon naprosto jednoznačně stanovuje postup při splynutí subjektů, kdy musí být vypsáno výběrové řízení na ředitele nově vzniklého subjektu. Jiný postup není možný.

Může se přihlásit stávající ředitelka?

Ano.

Kdy budou známy výsledky konkurzu?

Nejpozději do konce října, v návaznosti na termínech jednání konkurzní komise. Ředitele jmenuje rada města.

Co bude splynutí znamenat pro chod ZŠ a MŠ a děti, které je navštěvují?

Z pohledu žáků se nic nemění. Při výběru nejlepšího uchazeče o post ředitele lze naopak očekávat zlepšení podmínek pro výuku.

Je pravda, že Ladislav Pavlík (pozn. red.: vedoucí oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend kladenského magistrátu a zástupce města ve školní radě ZŠ Vašatova) měl v minulosti rozepře jako člen školské rady se stávající ředitelkou?

Školská rada je samostatný orgán zřizovaný dle zákona a jako takový nemá vliv na práci ředitele školy, ani nemá jiné pravomoci vůči řediteli školy.

Je pravda, že za uvedeným krokem splynutí stojí osobní zájmy Ladislava Pavlíka?

Je zcela evidentní, že se na tuto otázku nedá odpovědět už z podstaty věci. O splynutí rozhodlo 22. června zastupitelstvo sedmadvaceti hlasy ze třiceti! Z tohoto počtu je zřejmé, jak nesmyslná je tato položená otázka.

Čtěte také: Beroun bude muset navýšit kapacitu základních i mateřských škol