Neratovická Spolana respektuje verdikt krajských radních a nebude dále usilovat o zvýšení limitů pro vypouštění odpadních vod po dobu revize retenční nádrže.

Potvrdil to generální ředitel firmy Karel Pavlíček: „Požádali jsme kraj o stažení žádosti o dočasné zvýšení limitů pro vypouštění odpadních vod."

Po dobu revize přelivných věží nebude retenční nádrž, v níž je zadržována dešťová voda před vypuštěním do kanalizace nebo vodního toku, šest týdnů až dva měsíce v provozu. Spolana chtěla dosáhnout změny integrovaného povolení, týkajícího se provozů kaprolaktamu a kyseliny sírové. Šlo o zvýšení limitů vypouštění některých chemických látek.

Společnost bude nyní hledat technologické řešení, které umožní rekonstrukci retenční nádrže za provozu.

„Přestože by původní plán revize retenční nádrže nepředstavoval rizika pro kvalitu vody v Labi, chceme jasně deklarovat snahu o co nejmenší dopad aktivit firmy na životní prostředí v regionu. Proto budeme hledat jiné technické řešení, které nám umožní rekonstruovat retenční nádrž v co nejkratším možném termínu a bez omezení jejího provozu," vysvětlil Karel Pavlíček a doplnil, že jde o preventivní revizi, nikoli rekonstrukci 
z důvodu havarijního stavu zařízení.

Co je retenční nádrž? Retenční nádrž S2 je vodní dílo, do kterého natékají vyčištěné vody z čistírny odpadních vod Spolany. Přelivnými věžemi přepadají odpadní vody do výpusti odpadních vod. Samotná retenční nádrž má plochu přibližně osm hektarů, vyčištěné odpadní vody se tam homogenizují a probíhá i samovolné dočištění.