Podle vedoucího programu Toxické látky a odpady Jindřicha Petrlíka se Spolana nachází dokonce na samém vrcholu žebříčku znečištovatelů rakovinotvornými a mutagenními látkami.

„Neratovická chemička se na nejvyšších příčkách drží kvůli vysokým emisím trichlorethylenu. Navíc do ovzduší vypouští i 1,2 dichlorethan a vinylchlorid," prohlásil Jindřich Petrlík s tím, že množství zmíněných látek je proměnlivé. „Je pravda, že v případě trichlorethylenu jsou emise z dlouhodobého hlediska klesající," připustil.

Vedle Spolany vypouští velké množství škodlivin také Synthos v Kralupech nad Vltavou. V meziročním měření se tato chemička stala dokonce jakýmsi skokanem roku.

„Za poslední dva roky ohlásil Synthos do IRZ opravdu vysoké množství emisí. Například u styrenu, který je pro lidi karcinogenní, šlo o šestitunový nárůst," upozornil Jindřich Petrlík. Zároveň však dodal, že za tato vysoká čísla možná může fakt, že kralupská chemička vypouštění škodlivin do ovzduší v minulých letech vůbec nehlásila.

Kvůli Spolaně a Synthosu se dostal Středočeský kraj na první místo ve vypouštění rakovinotvorných látek do ovzduší, vody a půdy. V rámci celé republiky se totiž továrny ve středních Čechách na vypouštění karcinogenních látek podílejí bezmála dvaceti procenty.

Životnímu prostředí neprospívá ani mělnická elektrárna ČEZ

Vedle toho se na Mělnicku nachází ještě jeden podnik, jehož provoz životnímu prostředí příliš neprospívá, mělnická elektrárna ČEZ. „Elektrárny, a ta mělnická není výjimkou, do ovzduší vypouštějí především skleníkové plyny a látky způsobující kyselé deště," uvedl Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika. „V meziročním srovnání však tato elektrárna emise v obou případech snížila," dodal.

Vyjádření Spolany Neratovice a kralupského Synthosu k výše uvedeným zjištěním se redakci prozatím nepodařilo získat.