Cílem hejtmanovy předvánoční návštěvy Mnichova Hradiště byl stručný nástin toho, jaké priority má Středočeský kraj pro nadcházející rok. Petera už mohl mluvit konkrétně návrh rozpočtu, jenž operuje s rekordními 19 miliardami korun, byl v pondělí 7. prosince schválen.

Hejtman tak mohl jmenovat například investice do oprav komunikací a snižování jejich hlučnosti, pokračování kotlíkových dotací či snahy o propojování vodárenských soustav tak, aby bylo do oblastí nejhůře postižených suchem v případě opakujících se extrémních veder možné přivést vodu odjinud.

Konkrétně ke zdejšímu regionu se ovšem vyjadřoval spíše okrajově. Například v tom smyslu, že regionální hromadná doprava se ani v roce 2016 dramaticky měnit nebude. „S radostí mohu také konstatovat, že počet obyvatel Středočeského kraje stoupá a to zejména v prstenci kolem Prahy," pochvaloval si mimo jiné Petera.

Po hejtmanovi se slova ujal rovněž jeho náměstek Karel Horčička, který starostům připomněl existenci nových webových stránek rsk-sk.cz, jež jsou portálem Regionální stálé konference Středočeského kraje. Zájemci se tu mohou dozvědět například vyčerpávající informace o výzvách různých operačních programů a využívat je jako platformu k další komunikaci a propagaci obcí.

Rozhledna Čížovka

V závěru setkání došlo také na dotazy. Aktuální stav rozhledny Čížovka, jež je řadu měsíců téměř před dokončením, zajímal starostu Kněžmosta Adama Pospíšila. Hejtman konstatoval, že se jedná „o ukázkový příklad, jak by se podobné projekty neměly dělat", čímž se dotkl složitého majetkového vypořádávání mezi krajem a firmou, na jejímž pozemku stavba vyrostla.

„Ještě předtím, než vydáme rozhodnutí, musíme instalovat zábradlí, které už je na místě složené, nalepit pár zbývajících kamenů a vyřešit parkoviště pod rozhlednou. Trvalo to dlouho, ale vy všichni, kteří se pohybujete v samosprávě, víte, že tato rozhodnutí trvají dlouho," dodal Karel Horčička.

Poškozená silnice

Další dotaz na hejtmana směřovali zástupci Rokyté. Starostka Jiřina Loupová i místostarosta Josef Malík se tázali po tom, kdy se kraj začne zabývat značně poškozenou silnicí vedoucí z Mnichova Hradiště na Mimoň, jejíž část umístěná ve svahu se v roce 2013 utrhla. Od zmíněné nehody je průjezd místem řízen semafory.

Hejtman slíbil, že se na věc po návratu do Prahy neprodleně podívá. V následujících dnech vzkázal, že oprava komunikace by měla proběhnout v příštím roce a být financovaná z fondů Evropské unie. Předpokládané výdaje činí 70 milionů korun.

Otázka migrace

Poslední dotaz nebyl adresován hejtmanovi, ale řediteli Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václavu Kučerovi. Starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman jej požádal o aktuální komentář k otázce migrace. „Počet běženců na našem území významně klesá a nová vlna neprobíhá. Zároveň nemáme hlášeno žádné bezpečnostní riziko, kvůli kterému bychom museli rušit nějaká veřejná setkání," potvrdil Kučera.

Po skončení setkání se hejtman přemístil na hřiště základní školy ve Studentské ulici, kde otevřel víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které pomohla zvelebit milionová krajská dotace. S dětmi, které si tu právě hrály, si podal ruku, předvedl jim, jak jako rodák z Nymburka umí hrát basketbal, a na závěr jim předal dort. Hřiště bude nyní sloužit v dopoledních hodinách školákům, odpoledne a o víkendech veřejnosti.