„Asi dvě stě dvacet občanů si tehdy založilo stavební spoření, na která ale posílala peníze obec, v jejíž prospěch byla vinkulovaná. Se státní podporou se tam sešla slušná částka," vysvětlila starostka a připomněla, že shodnou cestou šli 
i další členové Svazku obcí Cecemínska.

Právě Svazek obcí Cecemínska před čtyřmi lety společně postavil čistírnu odpadních vod, na níž už jsou částečně napojené vedle Dřís 
i Nedomice, Ovčáry a Sudovo Hlavno. Pátou napojenou vesnicí bude časem Lhota.

Tři etapy výstavby kanalizace

Ve stejném roce kolaudovaly Dřísy i úvodní etapu stavby kanalizace s dvaaosmdesáti přípojkami. Loni následovala kolaudace třetí etapy se šestadvaceti přípojkami, která předstihla etapu druhou. Ta se staví právě teď. Stavba 
s dalšími sto patnácti přípojkami má být hotová už v létě.

„Na závěrečnou etapu s osmdesáti přípojkami se ucházíme o dotaci, pokud uspějeme, chtěli bychom začít na podzim," uvedla starostka.

Na poslední etapu stavby čeká celá čtvrť u nádraží, tři ulice v části vesnice směrem ke Lhotě a  ulice, která vede od školy směrem na Konětopy. Až bude hotová kanalizace, přijdou na řadu místní silnice a chodníky.

Ve Dřísech je zatím poměrně vysoké stočné, ročně osmnáct set korun na hlavu. Je ale naděje, že se částka sníží, až bude kapacita čistírny odpadních vod plně využita.