Vybraným vzorkem byli žáci sedmých až devátých tříd ze Středočeského kraje. Cílem projektu je vytvořit kampaň podporující pozitivní změny v chování týkající se životního stylu a snížení míry obezity.

Skupina dětí ze Středočeského kraje se zapojila také do kampaně společnosti Komunikujeme, která se nazývá Nebuď pecka. „Pro své vrstevníky vymýšlí kampaň, jejímž cílem je nenásilné formování pozitivních životních návyků a motivace ke změně těch nezdravých. Tato kampaň probíhá současně ve čtyřech evropských zemích a součástí projektu je také výměna zkušeností mezi jednotlivými týmy a sdílení příkladů dobré praxe, řekla hlavní koordinátorka projektu EYTO Dagmar Skůpová.

Aktuálně se vydalo několik dětí na setkání s dalšími vrstevníky. Na konci dubna se v Barceloně sešly s kamarády ze Španělska, Portugalska a Anglie. Důvodem, proč se české děti zapojily do tohoto projektu, je, že České republice dlouhodobě patří mezi státy EU přední místo ve statistikách s nejvyšším podílem obézních lidí v populaci.

Riziková skupina

Cílová skupina teenagerů je velmi rizikovou 
z hlediska formování návyků, souvisejících s vyváženou stravou a pohybem. Smysl projektu je tedy jak preventivní – zvýšení povědomí o zdravém životním stylu mezi touto skupinou, ale i s přímými dopady na změny v životním stylu.

Podle předsedkyně Asociace výchovných poradců Libuše Třískalové dětem na zdravém životním stylu moc nezáleží. Jenom těm, které jsou 
k tomu vedené z rodiny. „Rodiče by jim měli nabídnout vhodné aktivity a jít jim příkladem. Například u nás ve škole Starý Kolín je v klubech a kroužcích organizováno osmaosmdesát procent dětí," uvedla Libuše Třískalová.

Děti zapojené do kampaně pracují na sociálních sítích a zvou na různorodé aktivity. „Hlavní motivací pro ně je, když vidí, že dokážou ke zdravému životnímu stylu motivovat ostatní a že má jejich snaha smysl. Můžou také porovnávat a koordinovat své aktivity v tomto projektu 
i s dalšími účastníky," upřesnila Skůpová. Například včera na sociální síti zval jeden ze žáků na projížďku na kole.

Plán aktivit

Na začátku práce s dětmi byl vytvořen plán aktivit, které se budou v průběhu projektu realizovat. Na pravidelných schůzkách se supervizí dospělých děti pracují na aktuálních úkolech, jako organizace jednotlivých událostí, příprava a distribuce informačních letáků, vyhledávání informací, správa sociálních sítí.

„Děti, které se do projektu zapojily, mu podle našich zkušeností z posledních měsíců věří. Svědčí o tom jejich zápal při vytváření aktivit, spojených s projektem. Především ale pozitivně vnímají, že svým příkladem můžou ovlivnit ostatní kamarády, spolužáky," shrnula Skůpová.

Žáci měli první větší úspěch už o Vánocích, kdy 
v Dobříši uspořádali Vánoční cinkání. Dětská skupina také absolvovala školení nutričních specialistů, což využijí 
k interaktivním přednáškám ve školách. Tam proškolené děti předávají znalosti svým vrstevníkům prostřednictvím různých her a pomůcek.

„Velice nás překvapilo, že ony samy vnímají dnešní uspěchanou dobu plnou fast foodů a moderní technologie jako nepříliš uspokojivou. Chybí jim chvíle společně trávené venku s kamarády, omezení nabízených sportovních aktivit pouze pro radost a nedostatek času rodičů," doplnila Skůpová.

VýzkumChceš žít zdravě?
Ano - 62 procent
Ne - 4 procent
Neřeším - 34 procent

Kolik času denně trávíš u počítače, mobilu, tabletu?
Maximálně hodinu a méně - 53 procent 
Od jedné do tří hodin - 30 procent
Přes tři hodiny - 17 procent

Jak trávíš čas bez techniky?
S kamarády - 49 procent
Sport - 35 procent
Kroužky a kulturní události - 16 procent

478 respondentů - žáci 7. až 9. tříd ze Středočeského kraje