První otázka, kterou rozhovor otevřeme, je jasná, proč jste se přihlásila do výběrového řízení?

Hlavním důvodem bylo, že jsem tuto pozici už vykonávala, a to na Městském úřadě v Bělé pod Bezdězem, kde jsem působila od roku 2001 do roku 2013. Dá se říct, že jsem si prošla úplným počátkem rozvoje veřejné správy a dostala se až k modernímu fungování menšího úřadu. A protože jsem zhruba dva roky pracovala jako vedoucí kanceláře tajemníka, řekla jsem si, že to zkusím znovu. Že své zkušenosti můžu uplatnit na jiném místě a na větším úřadě.

Za dvanáct let toho lze na úřadě zažít poměrně hodně…

To máte pravdu. Vzpomínám si, že tehdejší starostka chtěla úřad posunout o úroveň výš. Jenže jsme neměli žádné technické vybavení, pouze tři počítače a navíc mezi úředníky nepanovala zrovna přátelská atmosféra. Nakonec se to ale povedlo.

Pokud vím, tak nemáte vystudovanou administrativu či práva, která jsou na pozici tajemníka úřadu potřebná.

Ano, vystudovala jsem sociologii v Brně. Když jsme se s manželem přestěhovali do Mladé Boleslavi, samozřejmě jsem sháněla zaměstnání. Osud mě zavál nejen do radia Jizera, kde jsem moderovala zprávy, ale později právě do Bělé pod Bezdězem. Chybějící vzdělání jsem si pochopitelně musela dodělat. Nejenže jsem poznávala celý chod úřadu, ale složila jsem i zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Jak už jste zmínila, pracovala jsem v kanceláři bývalého tajemníka Jaroslava Hašlara, který minulý rok po komunálních volbách dal funkci k dispozici a odešel do penze. Lze tyto získané zkušenosti využít ve vykonávání současné pozice?

Samozřejmě, mou pracovní náplní byla zejména personalistika, administrativa, dále krizové řízení, na němž jsem spolupracovala s kolegyní referentkou, a v neposlední řadě i oblast informačních technologií, která se týkala nejen digitalizace úřadu, ale také elektronizace veřejné správy, což je teď aktuální.

A budete na něj nějakým způsobem navazovat? Spolupracovali jste spolu a věděla jste, co se jak dělá…

Ano, začali jsme spolu řešit problematiku kybernetické bezpečnosti úřadu a v roce 2014 zpracovávali koncepci. Pořídili jsme dokumentaci, kterou podle zákona musejí obce nebo úřady mít. A tady budeme s kolegy navazovat dál. Agendy a registry musí být dobře zabezpečené.

Přibližte nám, co je vlastně náplní práce tajemníka? Čemu se věnuje?

Jde především o personální práci. Je důležité si uvědomit, že tajemník je v podstatě statutárním zástupcem úřadu, který řeší vše, co se týče zaměstnanců. Nejen po personální, ale také profesní stránce. To znamená, že tajemník by měl například zajistit, aby agendy fungovaly a běžely plynule a efektivně. Pracovní náplň je ale více než pestrá. Jednou se věnujete konkrétní smlouvě, další den například řešíte strategický plán města.

Jaký by měl být tajemník člověk? Přece jen musí komunikovat se všemi zaměstnanci radnice a zajišťovat její chod…

Když se nad tím zamyslím, řekla bych, že to musí být člověk, který má výborné komunikační schopnosti. Měl by složité věci říct jednoduchým způsobem, vyhmátnout podstatu věci a předat je ostatním. Myslím si, že tato vlastnost je nejdůležitější už proto, že tajemníci koordinují různé procesy, nebo do nich zasahují. U zaměstnanců musí zohlednit pracovní principy, u volených zastupitelů zase politiku a zájmy, které mají v daném období.

Když jsem na internetových stránkách Mnichova Hradiště četla zprávu starosty o nové tajemnici města, mimo jiné tam uvedl, že s ní bude spolupracovat na optimalizaci a stabilizaci městského úřadu. Co si pod tím máme představit?

Jde o to, že nové vedení města má zájem nechat veřejnost více nahlédnout do procesu fungování a zapojit ji. O tom například svědčí, že vznikly komise rady města, do nichž se zapojilo více než sto lidí. Je to krok k tomu využít spolupráce veřejnosti, aby se našly cesty, jak zlepšit život ve městě.

To je ke stabilizaci. A co optimalizace?

Když přijde nové vedení, je pochopitelné, že chce znát, jak úřad funguje, jak v něm probíhají různé procesy a jestli počet lidí je adekvátní k úkolům, práci či vedení agend. V současné době diskutujeme, zda je všechno nastaveno tak, jak má. Z pohledu historie se doba posunula jinam, potřeby lidí jsou jiné, takže například chtějí nejen přijít na úřad vyřídit si své záležitosti, ale i s úřadem komunikovat prostřednictvím moderních technologií.

Starosta se dále zmiňoval o změnách ve struktuře úřadu. Co to znamená?

Je to dlouhodobější proces, který souvisí s prověřováním agend a práce, která se vykonává na úřadě. Spíš se snažíme i ve spolupráci s vedoucími odborů procházet všechny záležitosti a říkat si, zda tam ještě jsou nějaké možnosti či nikoli. Samozřejmě mezi tím dochází ke změnám v zákonech, které mají většinou za následek, že agendy přibývá.

To znamená, že budete zkoumat, zda jsou všichni úřednicí plně vytížení?

Hledáme možnosti, které se týkají obsahu práce. Některé agendy vlivem času ubývají na významu, jiné úkony jsou zase rozsáhlé. Musíme zajistit stoprocentní výkon státní správy a rovnoměrně rozvrhnout pracovní náplň našich úředníků.