Komplikace způsobuje i uzavírka u budovy základní školy, kam bočním vchodem zajíždí zásobování. Ulice Třebízského je uzavřena kvůli opravě kanalizace již od 8. srpna. Na její plné zprůjezdnění si obyvatelé Uhlířských Janovic ale počkají.

„Já jsem chtěl, aby byla zprůjezdněna alespoň ulice Štursova, což je boční ulice vedoucí ke školce přímo z hlavní silnice," uvedl starosta Uhlířských Janovic Jiří Buchta.

Podle něj je ale vše v kompetenci vodohospodářské společnosti, která opravu zajišťuje. „Požadoval jsem, aby vše bylo hotové se začátkem školního roku. 
V žádném případě ale nesmí být omezeno zásobování jak školy, tak školky," doplnil starosta.

Žádat o prodloužení termínu

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč (VHS) nyní bude žádat o prodloužení termínu dokončení prací v Třebízského ulici do konce září. V úseku Jungmannovy ulice je ale již v tuto chvíli hotový vodovod a rozkopané části se budou zahrabávat.

„Potom už se budou dodělávat jen povrchy a domnívám se, že by se to do 15. září mělo stihnout," uvedl předseda představenstva vodohospodářské společnosti Jiří Štěpán s tím, že tyto práce zajišťuje jiná firma a VHS jako investor termín dokončení neovlivní.

Čtěte také: Cesta do školy může být pro děti nebezpečná