Poučování veřejnosti o plýtvání vodou vedou jen k tomu, aby se obyvatelé začali zásobovat, čímž by se situace ještě zhoršila. Zásobárnu pitné vody má Dobříš na Svaté Anně, kde je ještě rezerva zhruba na dva měsíce. Starosta Dobříše Stanislav Vacek spolu s vodohospodáři zvažuje, jak z opakující se krize ven.

„Je tady jedna cesta, která už po léta funguje. Vodní nádrž se dá v letním období použít jako záložní zdroj, který se doplňuje. Jenomže nádrž se čistila a přišly tři dny tepla, což s vodou zahýbalo. Druhá věc je do budoucna výstavba ještě jedné komory vodojemu, aby voda vystačila na celé letní období," navrhl starosta Vacek a dodal, že ztráty pitné vody jsou na druhou stranu nyní celkově daleko menší, konkrétně ztráty z narušeného potrubí v podzemí, a to díky rekonstrukcím.

„Potrubí v centrální části města bývá často až sedmdesát let staré, tam jsou ztráty neměřitelné a často nejsou úniky ani vyhledatelné, oproti klasickým poruchám," doplnil vodohospodář Kolařík, podle něhož se velmi kladně projevily opravy sítí hlavně ve staré části města, jako například v nedávno dokončené Petrovičově ulici.