Za vznikem soukromé školy stojí Kateřina Fajfrová, maminka tří malých dětí. „Myšlenka mě napadla před více než rokem. Tehdy jsem navštěvovala různé kurzy, semináře a besedy. Ráda bych i dalším dětem nabídla odlišné školní prostředí. Kromě toho vím, že zájem o jiné podoby vzdělávání roste, a to nejen mezi občany Benátek nad Jizerou, ale i přilehlého okolí." řekla Kateřina Fajfrová. Její nápad už získal podporu minimálně deseti rodin, s nimiž na konkrétní podobě spolupracuje.

Pro Benátky a blízké okolí fungují dvě základní školy, které mají v posledních letech vzhledem k babyboomu naplněnou kapacitu. I proto zakladatelka věří, že zájem ze strany rodičů bude. Projevili ho už například ti rodiče, kteří své děti vzdělávají doma, nebo je odváží do jiných základních škol mimo město. Jiná forma vzdělávání ve středních Čechách funguje například v Poděbradech a brzy se otevřou i dveře svobodné školy v Mladé Boleslavi.

Jak Kateřina Fajfrová naznačila, škola by měla maximální kapacitu sto dětí. Z počátku její vedení zatím počítá, že se podaří naplnit přibližně tři třídy o patnácti dětech. „Nižší počet žáků ve třídě prospívá tomu, že má učitel, v našem případě průvodce, větší prostor věnovat se každému z nich," poznamenala s tím, že ve třídě nebudou jen děti stejného věku.

Naopak. Smíšené skupiny pro ně mají daleko větší přidanou hodnotu. Mohou se od sebe vzájemně učit, a to nejen mladší od starších, ale také starší od mladších. Získají k sobě větší úctu či respekt, což se významně projeví i v dospělosti.

Stipendijní program

Navštěvovat ji mohou všechny děti bez ohledu na vrozený talent. „Předpokládáme, že školné by mělo činit 1500 korun měsíčně. V budoucnu ale plánujeme i stipendijní program pro děti, jejichž rodiče by si toto vzdělávání nemohli z finančních důvodů dovolit," vysvětlila zakladatelka soukromé školy, která v Benátkách nabídne nové možnosti základního vzdělávání.

Kde ale bude soukromá škola fungovat, není zatím jasné. O výběru vhodné budovy ještě jednají. Proti otevření soukromé školy nic nenamítali ani zastupitelé, kterým Kateřina Fajfrová záměr před dvěma týdny představila. Přesto definitivní souhlas města ještě nedostala. Ten potřebuje získat do konce září k tomu, aby zařízení bylo zapsané do rejstříku škol a školských zařízení ministerstva školství.

„Ve vašem záměru bránit nebudeme. Potřebujeme ale znát bližší informace, například, kdo bude právnickou osobou, jaké bude pedagogické zajištění, jak je například vyřešena otázka stravování a podobně," zmínil několik důvodů starosta Benátek Jaroslav Král. Pro konzultaci vedení školy následně doporučil školskou komisi, která působí v rámci města. Další projednání plánují už na červnové zasedání zastupitelstva.

Čtěte také: Babyboom vyvrcholil, v příštích letech čeká pokles dětí i boleslavské školy