Že jsou na Bahnech nějaké tlakové lahve s nebezpečným obsahem, se ví někdy od roku 2008, kdy Dekonta začala se sanací prostoru.

„Při posledních pracích na podzim 2011 Dekonta nalezla 13 tlakových lahví, celkem s roky 2008 a 2010 jich bylo 48. Lahve byly převezeny do Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné, kde byly prozkoumány a následně likvidovány. V lahvích z posledního nálezu bylo mimo jiného objeveno zbytkové množství CO2 či amoniaku, ve čtyřech lahvích potom zbytkové množství fosgenu a chlorkyanu. Resort obrany v současné době nemá informace o tom, že by se podobný odpad v daném prostoru ještě nacházel,“ řekl k tomu Jan Pejšek, mluvčí ministerstva obrany.

Zakázky na odstranění starých tlakových lahví byly v závislosti na přidělených finančních prostředcích realizovány v letech 2008, 2010 a 2011 společností Dekonta, která ve všech případech zvítězila ve výběrovém řízení.

„Dohromady se jednalo o zakázky za sedm milionů korun včetně DPH. Vypsání jediné větší zakázky bránil nedostatek finančních prostředků. Firma pokaždé vyzvedla staré tlakové lahve s různým chemickým obsahem, přičemž některé látky by za určitých okolností mohly být, například při nesprávné manipulaci, zdraví a životu nebezpečné. Původce tohoto odpadu se snažila vypátrat vojenská policie, ale nepodařilo se nalézt viníka,“ doplnil Pejšek.

Pamětník ukázal přesné místo

Fosgen a chlorkyan jsou velmi nebezpečné chemické látky. Jak se ale dostaly do Brd? Na to zatím prý nikdo nedokáže odpovědět. Jak se ale přišlo na to, že nějaké lahve jsou na Bahnech zakopané? Vojákům to prý sdělil nějaký pamětník, který o tom věděl a dokonce ukázal přesně místo, kde se první lahve skutečně našly. V každém případě ještě předtím, než se jejich likvidací začalo ministerstvo zabývat, o jejich existenci někteří lidé věděli. Dokonce si prý lahve nosili i domů!

Ministerstvo říká, že v prostoru by už nemělo nic být. Závěrečná zpráva od Dekonty doporučuje, aby se pokračovalo v sanaci. Za bezpečné prostory lze podle Dekonty považovat na Bahnech jen místa, kde sanaci firma provedla. Dekonta navrhuje, aby o nálezech ministerstvo obrany informovalo obce a její obyvatelé z okolí cvičiště.

„Během prací bylo naše stanoviště navštíveno místními obyvateli s tím, že mají po předcích takové podobné TL (pozn. redakce: tlakové lahve) doma a nevědí si s nimi rady. Vzhledem k této alarmující informaci doporučujeme informovat okolní obyvatelstvo o možných důsledcích při neodborné manipulaci s nalezenými TL,“ píše se mimo dalšího ve zprávě od Dekonty.

Striktní dodržování zásad pro pohyb

Újezdní úřad v Jincích už před časem odeslal dopisy starostům Strašic a Dobříva. V něm žádá starosty, aby seznámili obyvatelé s výsledky průzkumu a dali jim na vědomí, že pokud někdo něco podobného má doma, může se ozvat újezdnímu úřadu.

„Újezdní úřad tímto apeluje na návštěvníky zpřístupněných částí vojenského prostoru, aby striktně dodržovali zásady pro pohyb v těchto místech. Týká se to zejména zákazu sběru předmětů a manipulace s nimi,“ sdělil mluvčí Pejšek. Újezdní úřad Deníku povrdil, že se chystá prověření další lokality na Bahnech.

Čtěte také: Obce už porcují Brdy a hledají sídlo správy CHKO