Buďme konkrétnější. Co přesně budou moci návštěvníci skanzenu od této chvíle obdivovat? Velkou pilířovou stodolu, celoroubenou stodolu ze Sovenic, kopii kovárny 
z Jíkve i kopii zaniklé kapličky, která stála mezi Starým a Novým Přerovem. Také několik drobných staveb jako  kůlny, chlívky nebo sušárnu ovoce.

Avšak nejnáročnější částí projektu byl přesun památkově chráněné roubené chalupy  z Oskořínka. „Podařila se nám v Česku dosud ojedinělá záležitost: poprvé byly přeneseny v blocích celé bloky zdiva z nepálených cihel, aby se maximálně zachovala autentičnost chalupy," vysvětluje ředitel Polabského muzea unikátní postup Jan Vinduška.

Součástí projektu je i instalace nového informačně-orientačního systému v areálu včetně audiovizuálního průvodce. Byla vytvořena 
i mobilní aplikace o skanzenu pro chytré telefony a nově je řešeno i osvětlení výstavních prostor v objektech.

Na slavnostní zakončení projektu byli pozváni všichni, kdo se na realizaci projektu podíleli: zástupci Středočeského kraje v čele 
s hejtmanem Milošem Peterou, radní a senátorkou Emilií Třískovou a radním pro kulturu a památkovou péči Zdeňkem Štefkem, zástupci Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP), památkové péče i stavební firmy.  

Další spousta času a práce

Jan Vinduška ve svém projevu uvedl: „Výstavba úspěšně skončila, nám ovšem vlastně vše začíná. Musíme objekty zařídit a zakomponovat do celého areálu. Ještě je potřeba spousta času 
a práce, aby  sem nové objekty zapadly a vypadaly, jako by tu stály už století," uvedl Jan Vinduška.


„Chalupa z Oskořínka ještě potřebuje určitý čas. Teď se chystáme dovybavit kovárnu, aby byla připravená na jarní velikonoční výstavu. Také připravíme kapličku, do stodol nastěhujeme inventář a na jaře osejeme prostor kolem objektů travou," doplnil Vinduška.

Projekt dostavby přerovského areálu stál zhruba 12,5 milionu korun a z toho osm milionů pokryla dotace z ROP Střední Čechy. Tímto plány týkající se přerovského skanzenu nekončí. Středočeský kraj jako zřizovatel Polabského muzea stále usiluje o získání přerovského zámku, který se nachází v těsném sousedství skanzenu. Vznikl by tak v Evropě unikátní komplex spojující dávný život na zámku a v podzámčí.

Čtěte také: Jediným kritériem pro prodej zámku bude nabídnutá cena