I když se během letošního léta střídají deště s velkými horky, neznamená to, že má zvěř na Mělnicku co pít. Vodohospodáři se proto ve spolupráci s mysliveckými sdruženími a honebními společenstvy snaží budovat umělá napajedla.

Potvrdila to mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová. „Zřizováním napajedel se snažíme pomoci především zvěři, která se nachází v lesních porostech jímacího území Mělnická Vrutice a Řepínský důl," řekla mluvčí vodáren.

Akutní nedostatek vláhy

Vodohospodáři se k výstavbě menších vodních ploch v lesích uchýlili už 
v době loňských letních prázdnin, kdy panovaly tropické teploty a nastal akutní nedostatek vláhy.

„Zvěř neměla možnost napít se ve svém přirozeném prostředí," připomněl vedoucí střediska Dálkovod Mělnická Vrutice Václav Jásek a dodal, že se jim společně s dalšími společnostmi hospodařícími na území Řepínského dolu podařilo vybudovat tři napajedla.

„Zvěř si k nim brzy našla cestu, což dokládají nejen stopy kolem vodních ploch, ale také záznamy z rozmístěných fotopastí," poznamenal Václav Jásek.

Kaluže rychle vysychají

Ačkoli by se mohlo leckomu zdát, že letošní prázdniny jsou bohaté na dešťové srážky, v lesích se podle provozního ředitele vodáren Pavla Pobřísla deště nijak významně neprojevují. Hrabanka je suchá a kaluže rychle vysychají.

„Vzhledem k tomu, že jímací území je dlouhé přes devět kilometrů a v jeho okolí se nachází mnoho zvěře, rozhodli jsme se vybudovat další napajedla. Mám radost z toho, že naši zaměstnanci nejen aktivně vytipovávají místa pro další napajedla, ale také se snaží, aby napajedla pěkně zapadla do okolního prostředí," doplnil Pavel Pobříslo.

V letošním roce vodohospodáři společně s Mysliveckým sdružením Řepín - Živonín vybudovali další dvě napajedla. A další dvě vznikla poblíž nedalekého Hostína.

Čtěte také: Omezí myslivci Pražanům život v zeleni?