Po velké vodě před třemi měsíci se skoro třetina kozárovické hráze provalila. Podle zálezlického starosty Čížka se proto vltavská voda valila na vesnici rychleji. A času na záchranu věcí v místních domech bylo málo. 

Když hladina klesla, odhalila velkou mezeru u stavidla a ve zbývající části hráze dutiny. A to nebylo všechno. „V materiálu použitém po povodni před jedenácti lety firmou najatou Povodím Vltavy byla suť, zřejmě z domů, které spadly po velké vodě," připomněl starosta vesnice, jak z hráze sbírali kousky dřeva, plastových talířků, cihel nebo dokonce příbor.

Zálezlický starosta se s pochopením nesetkal hned. Vesnice dokonce ani není účastníkem řízení, přestože je majitelem sousedních pozemků a nese následky povodní. Nechala si proto zpracovat znalecký posudek, zatím ho sice nemá v ruce, odborníci se prý ale shodli, že materiál použitý při opravě hráze nebyl vhodný.

Teď už má shodný pohled na věc i Povodí Vltavy, na ČT 24 to prohlásil ředitel podniku Petr Kubala. A opravy hráze se daly do pohybu bez firmy, která pravděpodobně před jedenácti lety chybila. „První etapu, kdy bude opravena scházející část kozárovické hráze a dutiny, dělá stejná firma, která pro Povodí Labe staví i zálezlickou hráz a s níž jsme spokojeni," řekl Jiří Čížek.

Na druhou etapu, kdy se opraví zbývající část hráze, se chystá projekt, po němž bude následovat výběrové řízení.

Kozárovická hráz podle dokumentu ze začátku osmdesátých let minulého století pochází z roku 1902. Na začátku minulého století byla jako vodní dílo postavena za účelem zamezení vnikání velké vody na přilehlé pozemky, nemovitosti a silnici ze Zálezlic do Bukole.

Poprvé ji velká voda smetla z povrchu zemského až po sto letech. „V létě roku 2002 byla úplně rozmetaná, Povodí Vltavy ji tehdy nechalo opravit, vlastně spíš opět postavit, ale už po jedenácti letech povolila," připomněl zálezlický starosta Čížek.