„Květový med letos nebyl vůbec, protože včely se chladnem nedostaly ven a ten květový med spotřebovaly. Napravil to až konec sezony. Je melecitózní med, vlastně z modřínů," zhodnotil na farmářském trhu letošní včelí snůšku příbramský včelař Václav Hoch.

Jaký je mezi květovým a melecitózním medem rozdíl? „Má stejnou kvalitu, akorát je rozdíl podle původu, jestli je od květu nebo od medoproducentu. Každý rok je z jiného stromu, takže pokaždé jiný," vysvětluje včelař.

V posledních letech spoustu včelstev likvidují různé viry. Mělo studené jaro na kondici včel dobrý nebo špatný vliv?

„Letos je docela příznivý rok. Tím, že šly včely později do rozvoje, méně se množily a tím se méně namnožil i roztoč Varroa destructor. Podprůměrnou nákazovou situaci podpořily i vyšší letní teploty," říká Václav Hoch, k němuž jezdí pro med zákazníci z celé republiky. Pozvánky na výstavy do zahraničí odmítá. Jak říká, není na to čas ani peníze.

Významný vliv medu na lidské zdraví je podle včelařů prokázaný. „Člověk, který se pravidelně setkává se včelími produkty, průměrně si prodlužuje život o patnáct let. A to nemyslím jen med, ale je potřeba do toho zahrnout i pyl a jed," poukazuje Václav Hoch na potřebné množství žihadel, které ve spojení s užíváním medu v jeho případě působí na zdraví blahodárně.