K úplnému dokončení stavby má dojít v listopadu, v prosinci pak Zálezlice čeká slavnostní zamykání vesnice před velkou vodou.

„Velké vody už se bát nemusíme, protože hráz je z technického hlediska hotová. Dolaďují se jen detaily, například přejezdy přes hráz a asfaltové povrchy," vysvětlil starosta Čížek.

Protipovodňový val se skládá ze dvou k sobě skoro kolmých hrází, které jsou přes patnáct set metrů dlouhé a asi čtyři metry vysoké. Náklady na stavbu, jejímž investorem je Povodí Labe, přesáhly sedmačtyřicet milionů korun.

České Troubky

Zálezlice zasáhla povodeň už před jedenácti lety. Tehdy se staly jejím symbolem a byly dokonce přezdívány české Troubky. V obci spadlo přes sto dvacet domů a hospodářských stavení. Voda zničila rozvody elektřiny, pouliční lampy, silnice, kanalizaci, čistírnu odpadních vod, vodovod a fotbalový stadion. Škody přesáhly 200 milionů korun.

Na začátku letošního léta přišla velká voda v době, kdy hráz ještě nebyla dostavěná. Škody dosáhly asi 50 milionů korun.

Opravy hráze vrcholí také v zálezlické části Kozárovice. Úvodní etapu prací, které zahrnovaly výměnu nevyhovujícího materiálu a navýšení a zpevnění valu, už Povodí Vltavy dokončilo. Další fáze oprav má být hotová do jara příštího roku.