Lidí, kteří mají ve svých občanských průkazech uvedenou adresu městského nebo obecního úřadu, je rok od roku více. Jen na úředních adresách tří největších měst Mělnicka úředníci evidují skoro tři tisíce lidí.

Kolik v Kralupech? 

Na úřední adrese kralupské radnice je přihlášeno 696 lidí. Potvrdila to vedoucí tamního správního odboru Dagmar Volfová, podle níž na radnici končí nejčastěji lidé, jimž byl trvalý pobyt zrušen ve správním řízení. 


„Lidé si například koupí byt a až pak zjistí že je v něm někdo trvale hlášen.  Dalším případem je, když děti odejdou z domova, rodiče o nich nic nevědí a mají strach z toho, aby je nepřivedly do problémů," konstatovala vedoucí odboru. Častým důvodem ztráty bydlení bývá i neplacení nájemného nebo exekuce.

Co Mělník? 

„Žadatelem o zrušení trvalého pobytu však může být pouze vlastník bytu, nikoli člověk, kterého se zrušení pobytu týká. Problémům jsou často vystaveni právě majitelé nemovitostí, zejména pokud jde o exekuce. Proto jim je také zákonem umožněno chránit se tímto způsobem," uvedla mělnická referentka evidence obyvatel Olga Dobývalová, podle níž je v Mělníku lidí s trvalým pobytem hlášeným na radnici asi o tři sta více než v Kralupech nad Vltavou.

Jak v Neratovicích? 

Zrušit někomu trvalý pobyt není vůbec jednoduché. Pro zrušení údaje o místě trvalého pobytu musí být 
podle vedoucího neratovického odboru správních a dopravních činností Ludvíka Gottfrieda splněny podmínky zákona o evidenci obyvatel. 


„Osoba, které se žádost týká, nesmí v nemovitosti bydlet, ani k ní mít užívací právo," uvedl vedoucí odboru a dodal, že se rovněž posuzuje, zda se na osobu nevztahuje vyživovací povinnost.

V Neratovicích je na adrese městského úřadu přihlášeno 1144 lidí. Oproti loňskému roku jde o navýšení o bezmála sto padesát lidí. Ludvík Gottfried uvedl, že přidělování úřední adresy občanům přináší úřadu další zátěž. „Jde zejména o ukládání došlé pošty a další administrativní činnost," poznamenal vedoucí odboru.