Orchideje lákají vosí samečky na vůni, která jim připomíná samičky. Mají k tomu zištný důvod: zmatená vosa má dosednout na květ a pak roznést co nejvíce pylu z orchideje do okolí a zajistit opylování.

Vosí samečci omámení přitažlivou vůní dvou druhů australských orchidejí jdou dokonce tak daleko, že na okvětních lístcích nechají svoje sperma. „Je to pro ně příliš svůdné, než aby odolali,“ uvedla pro časopis Newscientist bioložka z Macquarie university v australském Sydney Anne Gaskettová, která zkoumala chování prostopášných orchidejí. Při pokusech zjistila, že vábení orchidejí neodolaly tři čtvrtiny vosích samců; na květu zanechali sperma.

Při opakovaných pokusech sice většina z vos lest prokoukla a už na květu nekopulovala, i tak se ale bioložka domnívá, že to může ohrozit schopnost vosích samečků oplodnit skutečnou vosí samičku. Vosy se sice dokáží rozmnožovat i nepohlavně, ale zplodí tak jedině samečky. Zatímco ze styku mezi samcem a samičkou vzniknou zase jen samičky. „Vosí samička, která propásne páření, protože sameček se prostě zapomněl s orchidejí, se i tak umí rozmnožit,“ poznamenala Gaskettová.

Znamená to ovšem hned dvojí vítězství orchideje: Čím více samečků zamilovaných do orchideje bude roznášet její pyl do okolí, tím více se bude z nepohlavního rozmnožování vosích samiček rodit samečků. Čili orchideje se nebudou muset bát, že by měly málo vosích nápadníků a roznašečů pylu.