Návštěvníkům se zde doslova nabízí celá řada významných památek, ať už krajinných, přírodních, anebo historických. Zažít tu mohou klid šumících lesů CHKO Blanský les. Potěšit se můžete pohledem na malebné štíty selských statků nejen na návsi v Holašovicích, zapsaných na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale i v desítkách dalších obcí. Vydat se tu můžete také na zdejší Fritschovu stezku táhnoucí se údolím Vltavy, která vás provede těmi nejzajímavějšími turistickými cíli.

Fritschova stezka je pojmenována na počest Ing. Emanuela Fritsche (1874 - 1956), vrchního technického rady Československých státních drah, tehdejšího předsedy KČST Šumava a předsedy KČST České Budějovice, který se o vybudování stezky zasloužil. Celá stezka se skládá ze tří částí, které byly budovány postupně. Jako první byl v letech 1933-1935 vystřílen (některé skalní úseky muselo vystřílet ženijní vojsko) nejtěžší, 4 km dlouhý, úsek z Boršova nad Vltavou do Jamného. V roce 1936 byl zpřístupněn druhý, 7 km dlouhý úsek z Jamného k Dívčímu Kameni. Poslední, stejně dlouhá část trasy, byla zprovozněna v roce 1938 a končí ve Zlaté Koruně. Co můžete cestou vidět?

Boršov nad Vltavou

Boršov nad Vltavou, obec na jihozápadním okraji Českých Budějovic, je známý především jako cílová stanice milovníků vodáckých sportů, kteří sjíždějí řeku Vltavu z Českého Krumlova anebo Zlaté Koruny. Historie Boršova sahá až do 13. století, doby, ze které pochází i velice dobře znatelné obranné valy boršovského hradu na levé straně Vltavy, stejně jako pozdně gotická budova kostela sv. Jakuba s více než sedmimetrovou freskou sv. Kryštofa a stále funkčním zvonem z roku 1495. Za návštěvu stojí inspirativní Farská zahrada s vizuálními objekty, obnovený Habermannův sad nebo Cesta hlaholice v parku za hřbitovem.

Naproti kempu „Poslední štace“ přes řeku, v Březí stojí bývalý mlýn, dnes známé těstárny Bratří Zátků. Největší průmyslová továrna na výrobu těstovin v tehdejším Rakousku-Uhersku byla postavena v roce 1884. Dnešní majitel firmy je třetí největší výrobce těstovin na světě.

Hrad Dívčí Kámen

Zdroj: Jihočeská centrála cestovního ruchu - Dívčí Kámen

Dívčí Kámen představuje perlu mezi středověkými hrady u nás. Mohutná zřícenina stojí na vysoké skále nad soutokem Křemežského potoka a Vltavy. Díky kombinaci skalního útvaru, meandrujících vodních toků i zásahu člověka je tato oblast velmi pestrá z botanického i zoologického hlediska. Proto byla oblast okolo hradu vyhlášena přírodní rezervací, která je zároveň součástí CHKO Blanský les. Zřícenina je opuštěna pravděpodobně od roku 1506, v roce 1541 se o něm píše také jako o pustém hradu. Je otevřen celoročně od svítání do soumraku.

Keltské oppidium Třísov

Zdroj: Shutterstock, autor: Marben – Keltské oppidium Třísov

Třísov je jednou z nejvýznamnějších jihočeských pravěkých památek, patří také k nejjižněji položenému keltskému hradišti v Čechách. Mohutné oppidium o výměře asi 26 hektarů leží na strategickém místě, asi 120 m vysoko nad soutokem Vltavy a Kremžského potoka nedaleko hradu Dívčí Kámen. Vzniklo někdy po roce 150 před Kr. a zaniklo po polovině 1. století před Kr. Podle archeologických výzkumů je patrné, že bylo vypáleno a opětovně postaveno. Keltové, které reprezentoval na českém území kmen Bójů (odtud i název Bohemia), dosáhli právě v oněch časech největšího rozkvětu.

CHKO Blanský les

Zdroj: Shutterstock, autor: David Pastyka – Blanský les

Oblast mimořádně cenná svou zachovalou strukturou, svými přírodními hodnotami, podhorskými lesy, rozkvetlými loukami a mnoha vzácnými druhy rostlin i živočichů. Výjimečné v oblasti jsou lesy, především podhorské smíšené lesy s převahou buku, jehož listy má Blanský les ve znaku a dávají mu na podzim neopakovatelné kouzlo. Na loukách rozkvétají a voní v létě i na podzim tisíce květů orchidejí.

Nalákalo vás PodKletí? Vyrazit můžete s prvními jarními paprsky i v době, kdy se listí halí do všech myslitelných barev, krásně je tu za každého počasí.

Více tipů najdete na jiznicechy.cz.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou. Turistické tipy hledejte na kudyznudy.cz nebo se rovnou přihlaste k odběru Newsletteru redakce Kudy z nudy a dostávejte výběr toho nejlepšího každý týden do e-mailu! Využijte stávající situaci i pro objevování míst, která se pyšní značkou kvality Q udělovanou Českým systémem kvality služeb.

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism