deník.cz Chci zprávy do e-mailu
Chci předplatné
VYBRAT REGION
Český Krumlov

Český Krumlov

Zdroj: Wikimedia
Jihočeský kraj > Český Krumlov

Doba rozkvětu tohoto malebného města je spojena s vládou pánů z Rožmberka (1302 - 1602), kteří z Českého Krumlova učinili své sídelní město. Krumlov tehdy ležel v místě, kde docházelo ke kontaktům mezi českým vnitrozemím, rakouským a bavorským podunajským prostorem a severní Itálií. To se projevilo i na tváři města a zámku, jíž vtiskla neopakovatelnou podobu italská renesance. Na konci 17. století, během panování rodu Eggenberků, bylo mj. postaveno barokní divadlo a přebudována zámecká zahrada. V době Schwarzenberků získal Český Krumlov svou barokní podobu. Od 19. stol. se kromě zrušení městských hradeb a bran žádné zásadní změny neodehrály a centrum si tak zachovalo svou historickou podobu. Zdroj: http://www.ckrumlov.cz

Výsledky komunálních voleb 2022 Český Krumlov
Počet obyvatel: 12 461
Adresa http://www.ckrumlov.cz