Už dávní kronikáři mu vyčítali, že je líný, neschopný a labilní, že nikdy nedorostl svého otce Karla IV. Že pije a není schopen řešit záležitosti království. Do určité míry to byla pravda, ale byla to jen jedna stránka osobnosti nešťastného krále Václava IV., jehož smrt roznítila husitské bouře. Jaký byl opravdu?

Nový král se ujal vlády 29. listopadu 1378 a stal se zodpovědným nejen za České království, ale i za Svatou říši římskou. Na trůn bohužel nastoupil v neobyčejně obtížné době. Římskou říši sužovalo od roku 1378 papežské schizma, když francouzský král dosadil proti římskému papeži Urbanovi IV. vzdoropapeže Klimenta VII. v Avignonu.

Tento zásadní spor evropských rozměrů zažehl konflikt i mezi dvěma nejmocnějšími muži Českého království: králem a arcibiskupem. Konflikt, který vyvrcholil brutálním umučením generálního vikáře Jana z Pomuku…