V prvních dekádách 20. století získala ve filmovém i divadelním mezinárodním světě nemalou popularitu tanečnice a zpěvačka, vystupující pod pseudonymem Gaby Deslys. Vystupovala nejenom v Evropě, ale i ve Spojených státech na proslulé Broadway. Její honoráře jenom za americká vystoupení údajně dosahovaly až čtyř tisíc dolarů týdně. Proslavila se také tím, že se jí dvořilo několik předních osobností tehdejší doby, včetně portugalského krále.

Všichni ji považovali za Francouzku, ale když si královská rodina najala soukromého detektiva, aby zjistil, co je nová panovníkova přítelkyně zač, přišel tento detektiv údajně se zjištěním, že dívka se ve skutečnosti jmenuje Hadwiga Nawrati neboli Hedvika Navrátilová. A že je to česká selka, narozená v rakousko-uherské obci Horní Moštěnice. Zpěvačka sama to ovšem okamžitě odmítla a zdůraznila, že je Francouzka - její pravé jméno prý zní Marie-Elise-Gabrielle Caireová.

Aby toho nebylo málo, přinesly vídeňské noviny v roce 1917 zprávu, že Hedvika Navrátilová alias Gaby Deslys prováděla výzvědnou činnost ve prospěch československých legií, a byla proto v nepřítomnosti odsouzena k trestu smrti. Poprava ale nebyla vykonána, protože rakousko-uherské úřady nevěděly, kde se tato žena právě nachází.

A spletitost záhadného příběhu nekončí: krátce po válce umělkyně vystupující pod jménem Gaby Deslys umírá ve Francii na španělskou chřipku a o její dědictví se hlásí jak nositelé příjmení Navrátil, tak i Caire. Všichni tvrdí, že zemřelá mladá žena byla jejich příbuzná. A pak se Hedvika Navrátilová objeví znovu…