Telekomunikační operátoři podle analytiků společností STL mají k dispozici a mohou vynaložit veškeré potřebné síly na to, aby přinášeli přidanou hodnotu svým spotřebitelským a podnikovým zákazníkům. Toto lze v telekomunikačním průmyslu ilustrovat paušálními či klesajícími platbami, rostoucími kapitálovými výdaji a úrovní zadlužení.

Dnešní společnost vyžaduje hladkou a spolehlivou koordinaci mezi hlavními hráči v průmyslu a novými technologiemi – právě zde vyvstává příležitost pro operátory. Po informační éře nyní přichází éra koordinace, kterou vytváří aktivní vztahy mezi průmyslovými subjekty a technologiemi, jako jsou 5G, pokročilé analytické nástroje, umělá inteligence (AI), automatizace či cloudové služby.

Příležitosti v této éře koordinace je ale nutné aktivně vyhledávat a pracovat na jejich vzniku. Nové síťové technologie samy o sobě novou hodnotu nevytváří. Je tedy na operátorech, aby vyvinuli nové platformy a služby na míru všudypřítomnému připojení s velkou šířkou pásma, které přinesou zákazníkům a partnerům novou hodnotu.

Ilustrační foto.
Světová ekonomika v roce 2030: 5G technologie slibují růst o 1,5 trilionu dolarů

5G nejsou pouze technologickou novinkou, ale nabízí podnikům bezprecedentní příležitost změnit dosavadní byznysový model. Vyvstává z nich potřeba zaměřit se na nové zdroje hodnoty plynoucí z vysokých investic nutných pro nasazení 5G sítí. Změně dosavadních modelů již v současné době nahrávají operace v rámci síťové technologie SDN, síťové virtualizace a edge computingu. Poptávka po řešeních, která by maximálně využívala nových sítí, je obrovská, operátoři tak mohou ze současné situace jen těžit.

5G je katalyzátorem změny na mnoha úrovních. Operátoři si doposud nedovedli příliš představit cestu za hranice konektivity a existuje jen hrstka úspěšných pokusů o vytvoření vertikálních řešení. Analytici společnosti STL zkoumali nejen tyto úspěchy, analýze podrobili i případy selhání a na základě výzkumu formulovali osm hlavních principů, které mají pomoci hlavním hráčům v odvětví ICT s posouváním dosavadních hranic. 

V první řadě se každý operátor musí rozhodnout jakou roli v ekosystému zaujme a kterými vertikálními řešeními hodlá přispívat – tedy jakým způsobem hodlá konkurovat, přinášet novou hodnotu a sloužit zákazníkům. Ačkoliv se toto zdá být naprostou samozřejmostí, přechod od horizontálních k vertikálním řešením vyžaduje rázná rozhodnutí týkající se podstaty daného telekomunikačního subjektu a jeho limitů.

Za druhé je nutné přistoupit k odlišnému rozdělování finančních prostředků, tedy ke snížení kapitálových výdajů a zvýšení provozních nákladů směrem k vývoji nových platforem a služeb, které přinesou novou hodnotu i mimo dosavadní síť. Principem v souvislosti s těmito náklady je zaměření na budování nových schopností, aktiv, kapacit i vztahů. Podle analytiků je do této oblasti v současné době investováno okolo 3 % či méně z firemních obratů. Tato hodnota by měla v následujících letech výrazně růst. V další řadě záleží na vrcholném vedení firmy. To by mělo jednat nezávisle na hlavní obchodní činnosti a s maximální trpělivostí a vytrvalostí postupovat směrem k vytváření nových možností podnikání.

Studie dálé poukazuje na nutnost diferenciace v obchodní i technologické oblasti zejména proto, že přechod za hranice konektivity přinese operátorům mnohem širší nabídku byznys modelů. Výsledky výzkumu dokládají, že právě inovativní modely mohou rozhodnout o budoucím úspěchu dané služby mnohem více než technologická diferenciace. Jinými slovy, o úspěchu produktu či služby s podobnými technologickými parametry může rozhodnout obchodní model, který více vyhovuje potřebám zákazníků.

Ilustrační foto
Inteligentní konektivita pro každou příležitost

Dle analytiků je také důležité vytváření digitálních služeb a produktů, které jsou navržené nejen pro konkrétní síť daného operátora. Operátoři se totiž mylně domnívají, že jim vlastnictví sítě dává konkurenční výhodu v rámci služeb, které na jejich síti běží. Úspěšné digitální služby vytvořené třetími stranami jsou ale na sítích nezávislé a často se opírají o jiná aktiva, jako například dobré vztahy s partnery. Operátor by tak měl vyvinout otevřenou službu, kterou pak integruje v rámci víceúčelové, programovatelné sítě.

V neposlední řadě narůstá význam aktivit v podnikových fúzích a akvizicích, a to zejména vzhledem k náročnému procesu výstavby nových podniků od základů. Dle studie STL jsou úspěchy v oboru často podloženy právě nákupem a výstavbou stávajících podniků. Ovšem i organický růst může v některých případech fungovat, a to zejména v případech, kdy je poptávka po dosud neexistujících řešeních nebo se společnost může spoléhat na významnou finanční či vertikální průmyslovou podporu zvenčí. Úspěch se může dostavit i ve chvíli, kdy má daná společnost nezměrné schopnosti na globální úrovni, které mohou být využity pro budování nového podniku.