Zpožděný roll-out sítí 5G by mohl uvrhnout některé oblasti především britského venkova do „pomalejšího“ pruhu v oblasti digitalizace. To jsou některé ze závěrů, která přinesla studie analytické společnosti Assembly Research zadaná technologickou společností Huawei.

Pokud budou sítě páté generace nasazeny napříč Velkou Británií co nejdříve, očekává se, že by jejich předpokládaný ekonomický přínos zhruba ze tří čtvrtin připadl oblastem mimo Londýn a hustě osídleného jihovýchodu, vzhledem k obrovskému potenciálu, který s sebou nese zlepšení konektivity v regionech severovýchodní a severozápadní Anglie a West Midlands. Studie dokládá, že těmto oblastem nabízí 5G infrastruktura obrovskou příležitost pro transformaci.

Pracovní místa v ohrožení

Velká Británie by v případě zaujetí vedoucí pozice v oblasti 5G technologií mohla v průběhu následující dekády nabídnout svým občanům více než 600 tisíc potenciálních nových pracovních míst, což by do roku 2030 přineslo v průměru hodnotu více než 6 000 liber na domácnost. Opoždění v nasazení 5G technologií na druhou stranu ohrožuje nejen místa v technologickém sektoru, ale i úřednické či dělnické pozice. 

V průběhu následující dekády se například v severozápadní Anglii pomalý roll-out 5G pojí s potenciálním snížením či ztrátou předpokládaných ekonomických výnosů v hodnotě 16,9 miliard liber a zhruba 59 000 pracovních pozic, zatímco v regionu West Midlands by byl v ohrožení potenciální výnos 13 miliard liber a přibližně 45 500 pracovních pozic.

Ilustrační foto.
Inovace a konektivita klíčem k budování digitální ekonomiky v těžkých časech

Ekonomický dopad by pocítil i Londýn, kde předpokládaný ekonomický přínos 5G sítí činí téměř 40 miliard liber a včasný roll-out by zde mohl generovat až 139 000 nových míst. V neposlední řadě se situace týká i zákazníků – ti budou vystaveni zdlouhavému čekání na služby, které budou jinde dostupné.

Britský mobilní průmysl si zatím vedl při zavádění 5G sítí velmi dobře. Jistou míru pokrytí má již více než 300 měst. Zpožděné celonárodní zavedení by však znamenalo, že by běžní spotřebitelé v celé zemi museli čekat déle, než si na svých zařízeních budou moci plně užívat výhod konektivity nové generace.

Průmysl přichází o výhody spojené s 5G

Analytici ze společnosti Assembly varují, že zpožděné zavedení 5G ohrožuje vývoj ve všech odvětvích od vzdálené zdravotní péče, přes inteligentní výrobu, až po robotiku či domácí vzdělávání. Právě technologický pokrok ve zdravotnictví či vzdělávání může v dnešní době pomoci v případě nedostatku praktických lékařů či učitelů. Výroba pak může zavedením inteligentních technologií těžit z vyšší produktivity, což dokázal například i nedávný experiment s 5G technologiemi v anglickém Worcestershiru, který se zaměřil na přínos 5G v případech detekce strojových závad a vzdáleného školení.

„Vláda sama předpokládá, že důsledkem omezení technologické společnosti Huawei bude až tříleté zpoždění v zavádění 5G sítí. Rizikem je, že operátoři budou v jistém směru „nuceni“ zaměřit se v implementaci na centra měst. To by nevyhnutelně znamenalo, že úplné pokrytí venkovských a odlehlých částí Velké Británie sítí 5G budou trvat déle. Pokud taková situace nastane, je zde mnohem vyšší riziko rozšíření digitální propasti,“ říká Matthew Howet, hlavní analytik a zakladatel výzkumné společnosti Assembly.

Ilustrační foto
Inteligentní konektivita pro každou příležitost

Viceprezident společnosti Huawei Victor Čchang připomněl, že si britská vláda stanovila vysoké cíle pro zlepšení konektivity do roku 2025.

„Studie odhaluje, jak významný ekonomický dopad bude mít tříleté zpoždění v implementaci 5G na každý region Velké Británie, a upozorňuje na následky spojené s nevydařeným naplněním potenciálu země. Bez statutu světového lídra v 5G čelí Velká Británie zařazení do pomalého digitálního pruhu, ztrátě potenciálních pracovních míst a prohloubení digitální propasti,“  komentuje Victor Čchang.