Doširoka rozevřené nůžky mezi zastoupením žen a mužů se rozhodly zavřít soukromé firmy se vzdělávacími programy v ICT oborech cílenými hlavně na ženskou část populace. V českém prostředí se například jedná o vzájemnou spolupráci mezi společností Huawei a neziskovou organizací Czechitas.

Celkový zájem žen v ICT oborech je poměrně nízký, stejně jako jejich následné zastoupení na technických pracovních pozicích ve firmách a podle celosvětového průzkumu Institutu Anity Borg pro ženy a technologii dělá procentuálně 28,8 %.

Přestože se od minulých let jedná o mírný progres, průzkum dále poukazuje také na to, že většina žen pracuje na nižších pozicích a v poměru k mužům se ve firmách příliš nedostávají do výkonných funkcí. Takto nízká čísla nejsou nutně důsledkem pouze nezájmu žen o technické a počítačové zaměření, ale také částečně jejich obav z pracovního prostředí v daných firmách.

Studenti, studium - Ilustrační foto
Huawei spouští v Česku stipendijní program na podporu ICT talentů

Stereotypizace a „maskulinní prostředí“ je pro mnohé ženy překážkou v dalším studiu, potažmo snaze v tomto odvětví se dále profilovat, a to jak v zahraničí, tak u nás v Čechách. Není tomu dávno, kdy se objevil skandál ve videoherní společnosti Activision Blizzard, kde docházelo k sexuálnímu nátlaku ze strany mužů, a to se nejedná o jedinečný případ. Mnoho žen se pak tedy ani nesnaží do takového prostředí dostat, přestože mají k daným oborům blízko a chtěly by se v nich dále rozvíjet.

Celkově se daná problematika také zrcadlí ve studiu STEM (Science, technology, engineering, mathematics) výukových programech. Například podle výročních zpráv k roku 2020 absolvovalo obor Informační a komunikační technologie na ČVUT pouze 38 žen z celkových 363 žáků. Na Vysokém učení technickém v Brně pak absolvovalo fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií 108 žen ze 756 studentů, a to se na fakultě krom informační a komunikační technologie vyučují ještě další dva obory.

Proč vůbec do IT?

Výpočetní, informační a komunikační technologie jsou obory budoucnosti. Progres, ke kterému momentálně dochází, je neuvěřitelně rychlý, a díky tomu také poměrně složitě pochopitelný. Přitom technologie jsou naší každodenní součástí a už si nejsme schopni bez nich představit život. Nejedná se tak tedy pouze o fascinující odvětví, ale hlavně pak o odvětví velice lukrativní.

Průměrný hrubý plat Python programátora v Čechách je okolo 60000 korun, přitom zastoupení žen je podle serveru Platy.cz pouze 7 %. U webdesignera to je přibližně 50000 a z toho je 19 % žen. Když si vezmete jednu z výše uvedených pozic nebo například práci datového analytika, jedná se vždy o práci kreativní a fyzicky nenáročnou a není tím pádem žádný logický problém, který by měl ženám nějak překážet ve vykonávání těchto funkcí.

Zároveň jsou to práce flexibilní a finanční ohodnocení za ně jsou vzhledem k českým platům nadprůměrné. Jedním z možných vysvětlení nízkého zastoupení žen v IT by tak mohl být stereotypní přístup k jejich vzdělávání v tomto odvětví, a to je právě propast, kterou se se svými výukovými programy specializovanými na ICT pokusí zasypat soukromé

technologické firmy. Tím, že jimi budou cílit hlavně na ženskou populaci tak mohou pomoci vyřešit nejenom problém genderové nerovnosti na společenské úrovni, ale zároveň se pokusí zaplnit volná pracovní místa na trhu kvalifikovanými uchazeči. 

Huawei spojuje síly s Czechitas: podpoří letní vzdělávací kempy a chce přivést do IT více žen
Huawei spojuje síly s Czechitas: chce přivést do IT více žen

Do IT bude chtít přivést více žen Huawei s Czechitas

V České republice se tento problém rozhodla již před sedmi lety řešit nezisková organizace Czechitas. Ta chce snižovat genderovou diverzitu v technologických oborech tím, že nabízí ženám výukové programy a kurzy z ICT. Organizace nabízí úvod do různých programovacích jazyků, kurzy datové analýzy až po softwarové testování, či hlubší poznání programů od Microsoftu.

Díky finanční podpoře od společnosti Huawei také nabízejí neplacené kurzy pro středoškoláky a vysokoškoláky. Studenti si mohou vyzkoušet používat počítačovou grafiku, založit si svoji první vlastní webovou stránku nebo nahlédnout za oponu online marketingu a prezentace. V minulosti se již díky vzájemné spolupráci konaly různé podobně zaměřené kurzy, ale také letní školy v Praze, Ostravě a dalších městech.

Huawei se v technologickém vzdělávání u nás angažuje již poměrně dlouhou dobu, a to pak hlavně díky programu Seed for the Future, který se snaží mladým lidem předat své know-how a pomoci eventuálně rozjet vlastní projekt. Letošní ročník se kvůli bezpečnostním opatřením spojených s šířením nemoci COVID-19 konal online a zaměřen byl hlavně na 5G technologie, AI a vizi tzv. smart cities. 

Autor: Jan Bartošík