Jakékoliv omezení hospodářské soutěže ve snaze zvýšit bezpečnost bezdrátových mobilních sítí je nejen neúčinné, ale nese s sebou vážné překážky do budoucna, jako jsou zpomalení inovací, nárůst cen či snížení ekonomického rozvoje.

Naopak kroky jako zapojení všech subjektů do implementace technologií a otevřená komunikace i spolupráce mohou kybernetickou bezpečnost značně posílit. Technologická společnost Huawei v tomto případě dokáže přispět dlouhodobými zkušenostmi a špičkovou expertizou.

Za svoji 30 letou historii nedošlo v souvislosti s používám technologií Huawei k žádnému kyberbezpečnostímu incidentu. Na semináři o kybernetické bezpečnosti 5G sítí pořádaném Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) za účasti zástupců státních úřadů, jako jsou Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nebo Český telekomunikační úřad (ČTÚ), soukromého sektoru reprezentujícího operátory i zástupci technologických firem zazněly i další klíčové informace.

„My věříme, že volný trh, konkurence, možnost zvolit si operátora, dodavatele technologií, schopnost zajistit a zajišťovat kybernetickou bezpečnost jsou klíčové v celém systému,“ říká Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace Huawei a dodává: „Volná soutež je důležitá, protože z ní těží zejména operátoři, tedy poskytovatelé služeb a jejich zákazníci. Pokud by byla jakýmkoliv způsobem volná soutěž omezena, tak by to znamenalo růst nákladů a to by mohlo znamenat případně také růst cen pro koncové zákazníky.“

Ilustrační foto.
Světová ekonomika v roce 2030: 5G technologie slibují růst o 1,5 trilionu dolarů

Česká republika klade na kybernetickou bezpečnost velký důraz.

„Legislativní a regulační rámec je dostatečný v případě, že vycházíme ze statu quo, tedy z toho, že klíčový je operátor, který je zodpovědný za výběr dodavatelů, bezpečnost a integritu sítě,“ říká Pavel Košek.

Pro Česko je žádoucí namísto revoluce, spíše evoluce. To znamená standardizace, certifikace a technický přístup. Základem a určení vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti je implementace nejnovějších průmyslových standardů.

Jakékoliv omezování hospodářské souteže nezvýší uroveň kybernetické bezpečnosti.

„Je to právě naopak. Omezování volné hospodářské souteže zpomaluje inovace, zvyšuje ceny a de facto to snižuje ekonomický rozvoj,“ komentuje Pavel Košek a dodává:

„Dodavatel technologií zodpovídá za stabilitu a funkčnost svých zařízení, za jejich aktuálnost a bezpečnost ve vztahu s dlouhodobou životností. Na druhé straně nese zodpovědnost společenskou a jeho povinností je dbát na užití zelených technologií a přispívat svým know-how k vytvoření celosvětových standardů. Bezpečnost sítí je naopak v rukou operátorů, kteří jsou na rozdíl od dodavatele technologií vlastníkem sítě a mají přístup k uživatelským datům. Společnost Huawei žádné sítě nevlastní a nemá žádný způsob získat přístup k datům uživatelů.“

Klíčem ke zvýšení bezpečnosti je dle společnosti naopak posílení komunikace mezi všemi dotčenými subjekty a aktéry, ke které na začátku letošního června vyzval i poslanecký podvýbor pro ICT, i zapojení všech dotčených zástupců do 5G platformy, což by umožnilo úspěšné a rychlé celoplošné nasazení 5G sítí.

Huawei navrhuje i vytvoření expertní technické a bezpečnostní pracovní skupiny se zaměřením na kybernetickou bezpečnost, jejíž aktivity by vedl NÚKIB.

Ilustrační foto
Inteligentní konektivita pro každou příležitost

Technologická společnost Huawei je partnerem českých operátoru již od roku 2005. Společnost se nejprve podílela na modernizaci sítí 2G a postupně se zapojila do budování sítí všech následujících generací, přičemž vrcholu ve své připravenosti dosáhla s vývojem svých technologií 5G.

Od založení první pražské pobočky uplynulo již 15 let. Nabízená technologická řešení od Huawei si na českém trhu vybudovala úspěch i popularitu zejména díky technologické vyspělosti a nákladové efektivitě.

Za celou dobu působení společnosti na českém území se na její technologie mohli spolehnout nejen operátoři a obchodní partneři, ale i samotní spotřebitelé, kteří mají společně přístup k finančně dostupné, spolehlivé a špičkové technologii.