Předplatit Deník
Přihlásit

Téma Občanský zákoník

Současný občanský zákoník byl přijat v roce 1964 a už neodpovídá dnešním názorům na právo. Proto od 1. ledna 2014 začne platit nový občanský zákoník, který klade důraz na naše demokratické právní tradice. Upravuje především rodinné a majetkové právo.

arrow_left 1 2 3 arrow_right